Firms’ Risk Endogenous to Strategic Management Choices

45 Pages Posted: 21 Oct 2015

See all articles by Manthos D. Delis

Manthos D. Delis

Montpellier Business School

Iftekhar Hasan

Fordham University ; Bank of Finland; University of Sydney

Mike Tsionas

Lancaster University

Date Written: August 18, 2015

Abstract

Use of variability of profits and other accounting-based ratios in order to estimate a firm's risk of insolvency is a well-established concept in management and economics. This paper argues that these measures fail to approximate the true level of risk accurately because managers consider other strategic choices and goals when making risky decisions. Instead, we propose an econometric model that incorporates current and past strategic choices to estimate risk from the profit function. Specifically, we extend the well-established multiplicative error model to allow for the endogeneity of the uncertainty component. We demonstrate the power of the model using a large sample of U.S. banks, and show that our estimates predict the accelerated bank risk that led to the subprime crisis in 2007. Our measure of risk also predicts the probability of bank default both in the period of the default, but also well in advance of this default and before conventional measures of bank risk. (Voittojen ja muiden kirjanpitosuureiden vaihtelun käyttö yrityksen konkurssiriskin estimoimiseksi on hyvin vakiintunut menettely liikkeenjohdon tutkimuksessa ja taloustieteissä. Tässä työssä esitetään, ettei näillä mittareilla kyetä arvioimaan yrityksen riskejä onnistuneesti, koska muut strategiset valinnat ja tavoitteet vaikuttavat yritysjohdon tekemiin riskillisiin päätöksiin. Työssä esitetään sen sijaan nykyiset ja menneet strategiset valinnat sisältävä ekonometrinen malli yrityksen riskien estimoimiseksi voittofunktion avulla. Hyvin vakiintunutta multiplikatiivista virhemallia laajennetaan, jotta epävarmuuskomponentin endogenisointi olisi mahdollista. Estimoidun mallin hyvää selityskykyä havainnollistetaan yhdysvaltalaisista pankeista koostuvassa aineistossa ja osoitetaan, että se ennakoi hyvin vuonna 2007 puhjennutta rahoituskriisiä edeltänyttä pankkiriskin kasvua. Työssä estimoitu riskimittari ennakoi lisäksi hyvin pankkien velanmaksuongelmien todennäköisyyttä silloin, kun näitä ongelmia esiintyy, mutta myös reilusti etukäteen velanmaksuongelmia enteillen. Perinteiset pankkiriskin mittarit hälyttävät velkaongelmista myöhemmin kuin tämän työn riskimittari.)

Keywords: risk, strategic management, endogenous, profit function

Suggested Citation

Delis, Manthos D. and Hasan, Iftekhar and Tsionas, Efthymios G., Firms’ Risk Endogenous to Strategic Management Choices (August 18, 2015). Bank of Finland Research Discussion Paper No. 16/2015, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2677011

Manthos D. Delis (Contact Author)

Montpellier Business School ( email )

2300 Avenue des Moulins
Montpellier, 34080
France

Iftekhar Hasan

Fordham University ( email )

45 COLUMBUS AVENUE
GBA-5TH FLOOR
NEW YORK, NY 10023
United States

Bank of Finland ( email )

P.O. Box 160
Helsinki 00101
Finland

University of Sydney ( email )

P.O. Box H58
Sydney, NSW 2006
Australia

Efthymios G. Tsionas

Lancaster University ( email )

Lancaster LA1 4YX
United Kingdom

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
27
Abstract Views
406
PlumX Metrics