Για την νομιμοποίηση της πολιτικής και την εμβάθυνση της Δημοκρατίας (About Political Legitimation and the Deepening of Democracy)

18 Pages Posted: 9 Nov 2015

See all articles by Emmanouil Mavrozacharakis

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students

Date Written: November 4, 2015

Abstract

Greek Abstract: Η διάβρωση και αλλοτρίωση συλλογικών αξιών οδηγεί αργά η γρήγορα σε μια κρίση νομιμοποίησης της ίδιας της δημοκρατίας. Ιδίως με την έλευση της διεθνούς οικονομικής κρίσης τέθηκαν υπό αμφισβήτηση ένα σύνολο κανόνων , διαδικασιών και θεσμών. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα συμπτώματα της οικονομικής κρίσης. Στην θέση της παλιάς βεβαιότητας που προσέφεραν οι καθιερωμένες δομές δημοκρατικής διεκπεραίωσης, εμφανίστηκαν στην δίνη της οικονομικής κρίσης νέες σκιώδης δομές , παράδοξες διαδικασίες , νέοι αμφίσημοι πολιτικοί δρώντες με αποτέλεσμα την μεγέθυνση του κινδύνου πολιτικής αβεβαιότητας, εξάπλωση της πεσιμιστικής προσέγγιση του μέλλοντος , την μείωση της εμπιστοσύνης απέναντι στα κατεστημένα πολιτικά σχήματα, τα δημόσια εργαλεία πολιτικής και τους δημόσιους θεσμούς. Η κρίση μεγέθυνε με άλλα λόγια το χάσμα μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας, μια διαδικασία που ονομάζεται κρίση δημοκρατίας. Η περίπτωση της Ελλάδας είναι χαρακτηριστική

English Abstract: The erosion and alienation of collective values leads inevitably to an legitimacy crisis of democracy itself. In particular, the global economic crisis put into question a set of rules, procedures and institutions. This is one of the major symptoms of the economic crisis. In place of the old certainty offered by established democratic handling structures, appeared in the midst of the economic crisis, new shadow structures, paradoxical processes and new ambiguous political actors. The result is a growth political uncertainty, a spreading pessimistic approach of the future, the decline in confidence towards vested political figures, public policy tools and public institutions. The crisis amplified with other words the gap between expectations and reality, a process called democracy crisis. The case of Greece represents an typical exampel of an deep legitimation crisis of democracy.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: legitimaton crisis, democracy crisis, eurozone, financial crisis, austherity, SYRIZA

Suggested Citation

Mavrozacharakis, Emmanouil, Για την νομιμοποίηση της πολιτικής και την εμβάθυνση της Δημοκρατίας (About Political Legitimation and the Deepening of Democracy) (November 4, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2686279 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2686279

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students ( email )

Crete
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
62
Abstract Views
394
rank
358,507
PlumX Metrics