Ο παροπλισμός της μεσαίας τάξης (The Decommissioning of the Middle Class)

13 Pages Posted: 12 Nov 2015

See all articles by Emmanouil Mavrozacharakis

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students

Date Written: November 5, 2015

Abstract

Greek Abstract: Η κρίση του ευρώ που συνεχώς βαθαίνει αντί να αμβλύνεται διατάραξε σε όλη την Γηραιά Ήπειρό την ισορροπία των κοινωνικών δομών, ειδικότερα μέσα από την εξαθλίωση της μεσαίας τάξης. Η τάση αυτή δεν αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο μόνο για την κοινωνική συνοχή αλλά κυρίως για την ίδια την υπόσταση της λεγόμενης Δημοκρατίας δυτικού τύπου. Ο λόγος είναι ότι θίγεται μια τάξη, που αποτελούσε πάντοτε ένα «μαξιλάρι» το οποίο απορροφούσε τους κραδασμούς του ανταγωνισμού και της σύγκρουσης των κοινωνικών ελίτ με τους κοινωνικά αδύναμους προσφέροντας στους τελευταίους τη δυνατότητα να ξεπεράσουν την εξαθλίωση τους. Στις περισσότερες καπιταλιστικές οικονομίες, η ετικέτα της μεσαίας τάξης εδράζεται σε έναν οικονομικό ορισμό ο οποίος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τρόπο ζωής που μπορεί να αντέξει κάποιος οικονομικά. Με την εμβάθυνση της κρίσης ωστόσο η βιοποικιλότητα της μεσαίας τάξης όχι μόνο τέθηκε σε κίνδυνο αλλά δίνει σιγά σιγά την θέση της σε μια νέα δημογραφική κατηγορία αποτελούμενη από ανθρώπους που κάποτε συγκαταλέγονταν στη μεσαία τάξη και τώρα έχουν περιθωριοποιηθεί . Όλα αυτά οδηγούν σε μια γενικευμένη αβεβαιότητα και σε εντελώς ασταθής πολιτικής συμπεριφορές, με έντονη κινητικότητα στα άκρα. Οι συνέπειες για τις κοινωνίες όταν το διαστρωματικό κέντρο τους χάνεται είναι πρόδηλες και σημαντικές.

English Abstract: The euro crisis that constantly deepened rather than mitigated, disrupted across the Old Continent the equilibrium of social structures, in particular through the impoverishment of the middle class. This trend is a potential risk not only for social cohesion but mostly for the very existence of the so called western Republic . The reason is that a class is affected, which has always been a "cushion" which absorb the vibrations of competition and conflict of the social elites with the weak social groups, offering them chances and possibilities to overcome their misery. In most capitalist economies, the label of the middle class is based on an economic definition which is largely based in an lifestyle that can support someone financially. With the deepening of the crisis, the biodiversity of the middle class not only put at risk, but gives slowly the way to a new demographic group consisting of people who once were among the middle class and now have been marginalized. All this leads to a generalized uncertainty and totally unstable political behavior, with intense activity on the ends. The consequences for societies when their laminate center lost is obvious and significant.

Note: Downloadable document is in Greek.

Suggested Citation

Mavrozacharakis, Emmanouil, Ο παροπλισμός της μεσαίας τάξης (The Decommissioning of the Middle Class) (November 5, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2686557 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2686557

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students ( email )

Crete
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
26
Abstract Views
267
PlumX Metrics