רכישות ממונפות: סימפטום של משק ריכוזי או אמצעי לצמצום ריכוזיות
(Leveraged Buyouts: A Symptom of a Centralized Market or a Mechanism for Decentralization of the Market?)

רכישות ממונפות: סימפטום למשק ריכוזי או אמצעי לצמצום הריכוזיות? מחקרי משפט, צפוי להתפרסם ב- 2106
Leveraged Buyouts: A Symptom of a Centralized Market or a Mechanism for Decentralization of the Market, Bar-Ilan University Law Review (Mechkarey Mishpat), 2016, Forthcoming

21 Pages Posted: 9 Dec 2015 Last revised: 15 Apr 2016

See all articles by Adi Libson

Adi Libson

Bar-Ilan University - Faculty of Law; Van-Leer Institute

Date Written: November 11, 2015

Abstract

תקציר בעברית: פסק הדין ורדניקוב נ' אלוביץ' שניתן במחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי הניח שרכישות ממונפות מהוות סימפטום של משק ריכוזי וחשודות בשימושן כאמצעי להעברת ערך מהחברה לבעל השליטה. כתוצאה מכך, בית המשפט קבע שיש להחיל את כלל שיקול הדעת העסקי המוגבר על טרנסקציות מסוג זה. ברשימה זו אני טוען שלא רק שרכישות ממונפות אינן סימפטום למשק ריכוזי, אלא הן משמשות תפקיד חשוב בצמצום הריכוזית בכך שהן מגדילות את המאגר המצומצם של בעלי שליטה פוטנציאלים. ההשלכה של טיעון זה היא שאין להחיל על רכישות ממונפות את המבחן החמור של כלל שיקול הדעת העסקי המוגבר אלא יש להסתפק בהחלת הכלל הסטנדרטי והמקל יותר של שיקול הדעת העסקי.

English Abstract: In the case of Vardnikov vs. Alovitch, the Tel-Aviv District Court has assumed that leveraged buyouts are a symptom of centralized markets, and are suspect to be an additional form of tunneling in which owners squeeze out value from the firm. As a consequence, the court has imposed the Enhanced Business Judgment Rule on such transactions. In this Article, I argue to the contrary: not only that leverage buyouts are not a negative symptom of centralized markets, they actually curtail market centralization by enabling the expansion of the number of potential owners. As a consequence, leveraged buyouts should not be treated by courts suspiciously and should be reviewed under the more lenient Business Judgment Rule.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: כלל שיקול הדעת העסקי המוגבר, ביקורת שיפוטית, רכישות ממנופות, משק ריכוזי, כלל שיקול הדעת העסקי Leveraged Buyout, Market Centralization, Business Judgment Rule, Enhanced Business Judgment Rule, Judicial Review

Suggested Citation

Libson, Adi, רכישות ממונפות: סימפטום של משק ריכוזי או אמצעי לצמצום ריכוזיות
(Leveraged Buyouts: A Symptom of a Centralized Market or a Mechanism for Decentralization of the Market?) (November 11, 2015). רכישות ממונפות: סימפטום למשק ריכוזי או אמצעי לצמצום הריכוזיות? מחקרי משפט, צפוי להתפרסם ב- 2106
Leveraged Buyouts: A Symptom of a Centralized Market or a Mechanism for Decentralization of the Market, Bar-Ilan University Law Review (Mechkarey Mishpat), 2016, Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2688924

Adi Libson (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel
97225631156 (Phone)

Van-Leer Institute ( email )

43 Jabotinsky Street
POB 4070
Jerusalem, 91040
Israel
9725631156 (Phone)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
56
Abstract Views
458
rank
432,816
PlumX Metrics