Executarea silita a pactelor intre asociati in dreptul român (Forced execution of shareholders agreements according to Romanian law)

volumul Conferinţa internaţională: „Procesul civil şi executarea silită, teorie şi practică”, coord. Eugen Hurubă, Editura Universul Juridic, 2015, ISBN 978-606-673-682-4 p. 94-100

16 Pages Posted: 17 Nov 2015

See all articles by Daniel Mihail Sandru

Daniel Mihail Sandru

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy

Date Written: August 12, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Organizarea şi funcţionarea unei societăţi este limitată de legislaţie, ordinea publică şi bunele moravuri. Înţelegerile (pactele) între asociaţi sunt fundamentale nu doar pentru existenţa societăţii dar şi pentru cooperarea şi găsirea punctului de interes comun între asociaţi. Cele mai multe pacte între asociaţi nu au caracter public, iar forma care ar institui un titlu executoriu ar putea fi un act autentic. Aceste tensiuni - public/ascuns, executare voluntară/ executare silită - sunt premise ale unei atente negocieri ale pactelor pentru ca acestea să devină parte din viaţa societăţii. Lucrarea are un pronunţat caracter descriptiv, de informare cu privire la nuanţele dobândite de experienţe ale instanţelor străine, de soluţiile doctrinare de drept comparat, elemente care sunt avute în vedere pentru o eventuala aplicare în cadrul sistemului juridic românesc.

English Abstract: The organization and functioning of a company is curtailed by law, public policy and morality. The agreements between partners are essential not only company’s existence, but also as it fosters cooperation between shareholders. Most shareholders agreements are not public in nature, and the form liable to amount to an enforcement title could be an authentic instrument. These tensions – public/secret, voluntary compliance /forced execution - are prerequisites for a careful bargaining of agreements in order for them to become part of the company life. The article is has a descriptive nature, aiming at informing on various fine distinctions acquired from the experience of foreign courts and comparative law, those being able to be employed within the Romanian legal system.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: company; Law no. 31/1990; New Civil Code; New Code of Civil Procedure; enforcement order; assignment agreement

JEL Classification: K22

Suggested Citation

Sandru, Daniel-Mihail, Executarea silita a pactelor intre asociati in dreptul român (Forced execution of shareholders agreements according to Romanian law) (August 12, 2015). volumul Conferinţa internaţională: „Procesul civil şi executarea silită, teorie şi practică”, coord. Eugen Hurubă, Editura Universul Juridic, 2015, ISBN 978-606-673-682-4 p. 94-100, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2689566 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2689566

Daniel-Mihail Sandru (Contact Author)

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5
Bucuresti, 050711
Romania
+ 40726999706 (Phone)
+40213188130 (Fax)

HOME PAGE: http://www.csde.ro

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
73
Abstract Views
692
rank
381,412
PlumX Metrics