למען הדור הבא – קידום לימודי קיימות במערכת ההשכלה הגבוהה
(For the Next Generation – Integrating Sustainability Issues in Higher Education Courses)

אקולוגיה וסביבה, דצמבר 2015

10 Pages Posted: 25 Nov 2015 Last revised: 13 Jan 2016

See all articles by Keren Mintz

Keren Mintz

University of Haifa - Department of Psychology

Tali Tal

Technion-Israel Institute of Technology

Abstract

תקציר בעברית: קידום של פיתוח בר-קיימא מצריך ידע בתחום, מודעות ויכולת מקצועית. פיתוח של כל אלה בקרב בעלי המקצוע והאזרחים של העתיד הוא אחד התפקידים החשובים של מערכת ההשכלה הגבוהה בימינו. אחד האתגרים המרכזיים בהקשר זה הוא שילוב של תכנים של קיימות בקורסים אקדמיים באופן שיקדם במידה המֵרבית את הלמידה של הסטודנטים. מטרת מחקר זה הייתה לבחון כיצד קורסים אקדמיים לתואר ראשון, העוסקים בתכנים סביבתיים, משלבים סוגיות של קיימות ותורמים ללמידה של המשתתפים בתחום הקיימות. במחקר שנערך בטכניון השתתפו 13 מרצים ו-360 סטודנטים שהשתתפו ב-13 קורסים שעסקו בתכנים סביבתיים. המחקר היה מחקר משולב וכלל איסוף וניתוח של נתונים באמצעות כלים כמותיים ואיכותיים. כלי המחקר כללו: תצפיות, ראיונות, תיעוד החומרים שבאתר הקורס ושאלונים. מצאנו כי קורסים שונים העוסקים בתכנים סביבתיים, נבדלים ביניהם במידת העיסוק בתכנים של קיימות ובדרכי ההוראה הננקטות בהם. כמו כן, בניתוח משווה נמצאו דפוסים מסוימים של קשרים בין מאפייני ההוראה לבין תוצרי למידה שהסטודנטים דיווחו עליהם: פיתוח מיומנויות נמצא בעיקר בקורסים בעלי מידה רבה של למידה פעילה ושיתופית (להבדיל מהוראה באמצעות הרצאות), שינוי עמדות נמצא בעיקר בקורסים שעסקו באופן מפורש בהיבטים שונים של קיימות (ולא רק בתכנים סביבתיים מדעיים), וקידום מוטיבציה יחד עם מגוון תוצרי למידה אחרים נמצא בקורסים שהתקיים בהם שילוב בין דגש על תכנים של קיימות לבין למידה פעילה ושיתופית.

מסקנה מרכזית העולה מתוך הממצאים היא כי שילוב מיטבי של תכנים של קיימות בקורסים בהשכלה גבוהה מצריך שילוב של מרכיבי תוכן ומרכיבי פדגוגיה: ברמת התכנים מומלץ לשלב דיון בהיבטים חברתיים ערכיים ואתיים של סוגיות סביבתיות, ובהיבט של דרכי הוראה יש לזמן לסטודנטים אפשרויות ללמידה פעילה, לשיתופי פעולה ולתקשורת בין-אישית. כל אלה ביחד יובילו לפיתוח ידע והבנה בתחום הקיימות, ליכולת מעשית, ולמוטיבציה לפעול באופן שיקדם פיתוח בר-קיימא ברמה האישית והמקצועית.

English Abstract: Higher education institutions are considered as having an important role in promoting students learning on sustainability. This study focuses on the ways undergraduate courses that deal with environmental contents address sustainability issues, and contribute to students learning on sustainability. The study that was carried out in the Technion. The participants were 13 instructors and 360 students who enrolled in 13 courses that addressed the environment in a technical university. Mixed methods were used for data collection and analysis. Data collection means included observations, interviews, student questionnaire, and documentation of the courses websites. The findings show that courses that deal with the environment differed in the way they integrated sustainability issues, and in the teaching methods employed. We also found links between teaching methods and the pattern of reported learning outcomes: skills development was promoted mainly in courses with high degree of participatory learning; changes in awareness and attitudes were reported mainly in courses that addressed sustainability, and motivation to promote sustainability was reported mainly in courses that addressed sustainability and also provided opportunities for participatory and active learning.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: חינוך לקיימות, פדגוגיה, קורסים אקדמיים, תוצרי למידה

Suggested Citation

Mintz, Keren and Tal, Tali, למען הדור הבא – קידום לימודי קיימות במערכת ההשכלה הגבוהה
(For the Next Generation – Integrating Sustainability Issues in Higher Education Courses). אקולוגיה וסביבה, דצמבר 2015, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2695345

Keren Mintz (Contact Author)

University of Haifa - Department of Psychology ( email )

Complex, Room 7080
Mount Carmel Haifa, 3498838
Israel

Tali Tal

Technion-Israel Institute of Technology

Technion City
Haifa 32000, Haifa 32000
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
117
Abstract Views
683
rank
280,676
PlumX Metrics