גן חיות: בעקבות במקום – מתכננים למען זכויות תכנון נ' הוועדה לדיור לאומי במחוז ירושלים
(Legal Questions about Zoos)

המשפט ברשת 40 4–16, מרץ 2015

13 Pages Posted: 8 Dec 2015 Last revised: 13 Feb 2017

Date Written: 2015

Abstract

תקציר בעברית: הרשימה עוסקת בשלושה היבטים הקשורים לאספקלריה משפטית לגבי גני חיות: בעלי חיים ומומחים; וטרינרים וניגוד אינטרסים; וגן חיות כהתעללות בבעלי חיים. בהיבט הראשון, המאמר מדגיש את פער הידע הטיפוסי שקיים בין המומחה לבין בית המשפט, פער שמציב את בית המשפט בעמדת נחיתות באופן מופשט ובאופן קונקרטי. בעיה זו מחריפה לגבי בעלי חיים, משום שאלו אינם מסוגלים לדבר בשפת האדם ולהעיד על כאבם וסבלם. חוות דעת מומחים אינה הכרחית בכל תיק שעוסק בפגיעה בבעלי חיים, וחרף חשיבותה אין היא מחליפה את השכל השיפוטי הישר. בהיבט השני, המאמר מדגיש שווטרינרים, שלעתים זוכים לתפיסה חברתית שגויה שהם בעלי מקצוע הנאמנים לשלום בעלי החיים, מצויים במקרים רבים מאד בניגוד אינטרסים. חובתם למטופל עשויה לסגת למול נאמנותם ללקוח המשלם, שלעתים לא רחוקות שוקל גם שיקולים שאינם טובת בעלי החיים. על בית המשפט לקחת זאת בחשבון בעת הערכת עדותם, שעלולה להיות מוטה לטובת בעל הממון, כמו מומחה אחר. בהיבט השלישי מציע המאמר שהחזקת בעלי חיים בגני חיות היא למעשה התעללות בבעלי חיים, שאסורה מכוח חוק צער בעלי חיים. לפי המבחן הפסיקתי המקובל, קיימים שלושה רכיבים להתעללות: גרימת סבל וכאב פיזיים או נפשיים, מודעות לגרימה זו, ותכלית לא ראויה או פגיעה לא מידתית. תכליתם העיקרית של גני החיות הנה כלכלית ובידורית, ואף אם זו ראויה, החזקת בעלי חיים בשבי כל חייהם אינה מידתית.

English Abstract: The article discusses three legal aspects of zoos. The first emphasizes that expert witnesses usually challenge the court, displaying professional knowledge which is far greater than that possessed by the court. This challenge is even greater regarding animals, which cannot speak in human language and argue that they are suffering. The court can decide with or without expert testimony. The second aspect is that veterinarians, who are sometimes perceived by the public as friends to animals, are often put in conflict of interests. Their duty to their patient might be hindered by their loyalty to the paying costumer. The court must take that into account when evaluating their testimony. The third aspect suggests that holding animals in zoos is in fact animal abuse forbidden by law. According to the judicial test, abuse contains of knowingly inflicting pain or suffering to animals, for either an unjustified cause or beyond reasonable proportion. The main purpose of zoos is making money and entertaining. Even if this purpose is justified, imprisoning animals their entire life is nowhere near proportional.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: בעלי חיים, התעללות, מומחים, וטרינרים, גן חיות, פיטום, שבי, מידתיות, תכלית, בידור, חינוך

Suggested Citation

Harduf, Asaf, גן חיות: בעקבות במקום – מתכננים למען זכויות תכנון נ' הוועדה לדיור לאומי במחוז ירושלים
(Legal Questions about Zoos) (2015). המשפט ברשת 40 4–16, מרץ 2015, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2698294

Asaf Harduf (Contact Author)

Zefat Academic College ( email )

11 Jerusalem St.
Zefat, 1320611
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
69
Abstract Views
668
rank
392,534
PlumX Metrics