נייר עמדה של פורום ירושלים לחקר המשפט הפלילי בנוגע להצעת חוק העונשין (תיקון מס' 92) (הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה), התשס'ו-2006

חוקים ג 2011, 19-40

22 Pages Posted: 5 Dec 2015

See all articles by Anat Horovitz

Anat Horovitz

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Daniel Ohana

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Miriam Gur-Arye

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Doron Teichman

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Leslie Sebba

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Itzhak Kugler

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: December 4, 2015

Abstract

את נייר העמדה כתבה קבוצת חוקרי מהאוניברסיטה העברית בירושלים העוסקי בהיבטי שוני של מערכת אכיפת החוק הפלילי, והם מעלים בו בעיות עקרוניות ומעשיות שמעוררת הצעת חוק העונשין (תיקו מס' 92) (הבניית שיקול הדעת םהשיפוטי בענישה), התשס"ו–2006. לאור האמור בנייר העמדה סבורים החוקרים שיש מקום לשקול היטב את קידו הצעת החוק במתכונתה הנוכחית.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: נייר עמדה, חוקרים, משפט פלילי, אכיפה, עקרוני, מעשי, חוק העונשין, תיקון מס' 92, שיקול דעת, הצעת חוק

Suggested Citation

Horovitz, Anat and Ohana, Daniel and Gur Arye, Miriam and Teichman, Doron and Sebba, Leslie and Kugler, Itzhak, נייר עמדה של פורום ירושלים לחקר המשפט הפלילי בנוגע להצעת חוק העונשין (תיקון מס' 92) (הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה), התשס'ו-2006 (December 4, 2015). חוקים ג 2011, 19-40, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2699216

Anat Horovitz

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Daniel Ohana

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Miriam Gur Arye

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Doron Teichman

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Leslie Sebba (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Itzhak Kugler

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
50
Abstract Views
505
PlumX Metrics