1908-1918 Milli İktisat Dönemi Üzerine Bazı Notlar (Some Notes on National Economic Era (1908-1918) of Ottoman Empire)

Coşkun, Y. (2015). Some Notes on National Economic Era (1908-1918) of Ottoman Empire (1908-1918 Milli İktisat Dönemi Üzerine Bazı Notlar) (in, Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Vatan Savunması, Koleksiyoncular Derneği, 24 Nisan 2015, Mattek Matbaacılık, Ankara)

13 Pages Posted: 9 Dec 2015

See all articles by Yener Coskun

Yener Coskun

Capital Markets Board of Turkey

Date Written: April 24, 2015

Abstract

Özet: Osmanlı Devleti’nin yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, tarihsel süreklilik içinde etkilerini bugün hala devam ettiren çeşitli sosyo-ekonomik/politik gelişmelerin ürünüdür. Nitekim Osmanlı döneminde başlayan ekonomik gelişme ve yaklaşımlar Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan birçok fikir ve uygulamanın da temelini oluşturmuştur. Bu gelişmelerin başında, İttihat Terakki Cemiyeti’nin öncülüğünde gelişen millî iktisat ve millî bankacılık uygulamaları gelmektedir. Bu çalışmada, diğer önemli finansal gelişmelerle birlikte, millî iktisat kavramının düşünsel temelleri ve uygulamasının 2. Meşrutiyet’in başlangıcından 1. Dünya Savaşı sonuna kadar geçirdiği serüveni yazında öne çıkan kaynakları derleyerek aktarmayı amaçladık.

English Abstract: The consequences of the collapse of Ottoman Empire and establishment of Republic of Turkey have still continued in several perspectives. National economic movements, started in Ottoman period, had been also effective on the various economic approach of the Republic era. In this respect, the paper analyze by essentially utilizing literature review, the background of the movements of national economy and national banking over the period of 1908 and 1918.

Note: Downloadable document is in Turkish

Keywords: Ottoman, Banking, Turkey, National Economy

JEL Classification: N13, N23, N43

Suggested Citation

Coskun, Yener, 1908-1918 Milli İktisat Dönemi Üzerine Bazı Notlar (Some Notes on National Economic Era (1908-1918) of Ottoman Empire) (April 24, 2015). Coşkun, Y. (2015). Some Notes on National Economic Era (1908-1918) of Ottoman Empire (1908-1918 Milli İktisat Dönemi Üzerine Bazı Notlar) (in, Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Vatan Savunması, Koleksiyoncular Derneği, 24 Nisan 2015, Mattek Matbaacılık, Ankara), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2701124

Yener Coskun (Contact Author)

Capital Markets Board of Turkey ( email )

Eskisehir Yolu 8. km No:156
Ankara, 06530
Turkey

HOME PAGE: http://ankara.academia.edu/yenercoskun

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
931
Abstract Views
4,003
rank
31,948
PlumX Metrics