De Duurzaamheid van Burgerinitiatieven. Een Empirische Verkenning (The Sustainability of Citizen Initiatives. An Empirical Exploration)

Bestuurswetenschappen, 2015, 69 (3): 25-53

23 Pages Posted: 14 Dec 2015

See all articles by Malika Igalla

Malika Igalla

Erasmus University Rotterdam (EUR) - Department of Public Administration

Ingmar Van Meerkerk

Erasmus University Rotterdam

Date Written: 2015

Abstract

Dutch Abstract: Burgerinitiatieven staan in het kader van de ‘doe-democratie’ in de schijnwerpers. In hoeverre burgers in staat zijn om op een duurzame manier zelforganisatie vorm te geven en wat hierbij belangrijke factoren zijn is nog verre van duidelijk. Dit geldt ook voor de vraag in hoeverre burgerinitiatieven zijn voorbehouden aan een specifieke, hoger opgeleide groep burgers. Door middel van een secundaire, kwantitatieve analyse van 56 burgerinitiatieven wordt in dit artikel een empirische bijdrage geleverd aan de beantwoording van deze vragen. We verkennen de effecten van drie mogelijke factoren op de duurzaamheid van burgerinitiatieven: de netwerkstructuur van het burgerinitiatief, de organisatorische vormgeving en het verdienmodel. Aan de hand van de analyses kan worden geconcludeerd dat er significante relaties bestaan tussen de organisatorische vormgeving van burgerinitiatieven en de duurzaamheid van burgerinitiatieven. Daarnaast wijzen de resultaten op een verband tussen de netwerkstructuur van burgerinitiatieven en de duurzaamheid: initiatieven die zich weten te ontwikkelen naar een fully connected of een polycentrisch netwerk zijn duurzamer dan die met een sternetwerk. Daarnaast verkennen we de relatie tussen persoonlijke kenmerken van initiatiefnemers en duurzaamheid. Deze kenmerken laten een spreiding zien in leeftijd, afkomst, geslacht en pensionering. Wel valt op dat er relatief veel initiatiefnemers een hoog opleidingsniveau heeft: 80% heeft hoger beroepsonderwijs of een universitaire opleiding genoten. In de analyses zijn geen significante verbanden gevonden tussen persoonlijke kenmerken en de duurzaamheid van burgerinitiatieven.

English Abstract: Citizens’ initiatives are the focus of public attention as part of the popular ‘do-democracy’ (associative democracy). However, it is not clear to what extent citizens are able to shape self-organization in a sustainable manner, what the important factors in this respect are and if citizens’ initiatives are the sole preserve of a better educated group of citizens. Through a secondary quantitative analysis of 56 citizens’ initiatives, this article offers an empirical contribution to answering these questions. The authors explore the effects of three possible factors on the sustainability of citizens’ initiatives: the network structure of the citizens’ initiative, the organizational design of the initiative and the revenue model. They show significant relationships between the organizational design of citizens’ initiatives and their sustainability. They also show a relationship between the network structure of these initiatives and their sustainability: initiatives that develop into a fully connected network or a polycentric network are more sustainable than initiatives with a star network. The personal characteristics of the initiators show a dispersal in age, descent, gender and retirement. Relatively speaking, many initiators have a high level of education: 80% has a higher professional or university education. But there are no significant relations between these personal characteristics and the sustainability of citizens’ initiatives.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: Burgerinitiatieven; Duurzaamheid; Netwerkstructuur; persoonlijke kenmerken

Suggested Citation

Igalla, Malika and Van Meerkerk, Ingmar, De Duurzaamheid van Burgerinitiatieven. Een Empirische Verkenning (The Sustainability of Citizen Initiatives. An Empirical Exploration) (2015). Bestuurswetenschappen, 2015, 69 (3): 25-53, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2702134

Malika Igalla

Erasmus University Rotterdam (EUR) - Department of Public Administration ( email )

Burgemeester Oudlaan 50
Rotterdam, 3062
Netherlands

Ingmar Van Meerkerk (Contact Author)

Erasmus University Rotterdam ( email )

Burgemeester Oudlaan 50
Rotterdam, 3062
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
488
Abstract Views
1,388
Rank
111,583
PlumX Metrics