Agglomeration and Innovation

65 Pages Posted: 14 Dec 2015

See all articles by Gerald A. Carlino

Gerald A. Carlino

Federal Reserve Bank of Philadelphia

William Kerr

Harvard University - Entrepreneurial Management Unit

Date Written: December 11, 2015

Abstract

This paper reviews academic research on the connections between agglomeration and innovation. We first describe the conceptual distinctions between invention and innovation. We then discuss how these factors are frequently measured in the data and note some resulting empirical regularities. Innovative activity tends to be more concentrated than industrial activity, and we discuss important findings from the literature about why this is so. We highlight the traits of cities (e.g., size, industrial diversity) that theoretical and empirical work link to innovation, and we discuss factors that help sustain these features (e.g., the localization of entrepreneurial finance). (Tässä työssä luodaan katsaus kasautumista ja innovaatioita käsittelevään akateemiseen kirjallisuuteen. Aluksia työssä kuvataan innovaatioiden ja keksintöjen välisiä käsitteellisiä eroja. Tämän jälkeen tarkastellaan, miten näitä tekijöitä useimmiten mitataan havaintoaineistosta, sekä kiinnitetään erityistä huomiota mittauksessa saatuihin empiirisiin säännönmukaisuuksiin. Innovaatiotoiminnalla on taipumus keskittyä teollista toimintaa voimakkaammin, ja työssä tarkastellaan, miten tutkijat ovat alan kirjallisuudessa selittäneet tätä merkittävää tulosta. Työssä korostetaan kaupunkien ominaisuuksia, kuten koko ja teollinen monipuolisuus, joita teoreettinen ja empiirinen kirjallisuus on pyrkinyt yhdistämään innovaatioon. Työssä tarkastellaan tekijöitä, jotka ylläpitävät ja vahvistavat näitä ominaisuuksia. Esimerkiksi yritysrahoituksen paikallistuminen on tällainen tekijä.)

Keywords: agglomeration, clusters, innovation, invention, entrepreneurship

JEL Classification: J2, J6, L1, L2, L6, O3, R1, R3

Suggested Citation

Carlino, Gerald A. and Kerr, William R., Agglomeration and Innovation (December 11, 2015). Bank of Finland Research Discussion Paper No. 27/2015, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2702694

Gerald A. Carlino (Contact Author)

Federal Reserve Bank of Philadelphia ( email )

Ten Independence Mall
Philadelphia, PA 19106-1574
United States
215-574-6434 (Phone)
215-574-4364 (Fax)

William R. Kerr

Harvard University - Entrepreneurial Management Unit ( email )

Soldiers Field Road
Morgan 270C
Boston, MA 02163
United States

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
195
Abstract Views
1,329
Rank
292,960
PlumX Metrics