השילוב בין רגולציה למיסוי בחוק אוויר נקי
(The Integration of Regulation and Taxation in the Clean Air Law)

30 Pages Posted: 14 Dec 2015

See all articles by Jacob Nussim

Jacob Nussim

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Yoram Y. Margalioth

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law

Date Written: December 14, 2015

Abstract

תקציר בעברית: חוק אוויר נקי, התשס"ח–2008, קובע שני אמצעי שליטה להתמודדות עם התנהגות היוצרת זיהום אוויר: רגולציה, שבאה לידי ביטוי ב"היתרי פליטה" המונפקים למזהמים, ומיסוי, הבא לידי ביטוי ב "היטלי פליטה" שבהם מחויבים מזהמים. המאמר מסביר מדוע עלויות המידע הן השיקול המרכזי בבחירה בין מנגנוני שליטה, ומנתח את האופן שבו ראוי לפרש את החוק כדי להביא לשילוב מיטבי ככל הניתן בין שני המנגנונים הקבועים בו.

English Abstract: Clean Air Law, 2008 controls polluting behavior through regulation as well as taxation. The regulation aspect is reflected in the emission permits that are issued for the polluters, and the taxation aspect appears in the emission levies that are imposed on the polluters. The paper explains why information costs are the primary consideration in choosing between the two mechanisms. It analyzes the way by which we should interpret the law in order to harmonize the two mechanisms as optimally as possible.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Nussim, Jacob and Margalioth, Yoram Y., השילוב בין רגולציה למיסוי בחוק אוויר נקי
(The Integration of Regulation and Taxation in the Clean Air Law) (December 14, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2703324 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2703324

Jacob Nussim

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel
972-3-531-7088 (Phone)
972-3-535-1856 (Fax)

Yoram Y. Margalioth (Contact Author)

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel
+972-3-6407014 (Phone)
+972-3-6409576 (Fax)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
68
Abstract Views
709
rank
392,396
PlumX Metrics