מאבקי ההורות והמשמורת בישראל, השיח הפמיניסטי וגבולות השוויון המגדרי
(Parental and Custody Struggles in Israel, Feminist Discourse and Limits of Gender Equality)

תרבות דמוקרטית 16 81 , 2013
Democratic Culture in Israel 16, 81 2013

60 Pages Posted: 20 Dec 2015

See all articles by Yoav Mazeh

Yoav Mazeh

Ono Academic College Faculty of Law

Guy Miron

Open University of Israel

Date Written: December 14, 2013

Abstract

תקציר בעברית: סוגיית המשמורת וחזקת הגיל הרך הן נושאים השנויים במחלוקת ציבורית חריפה. מאמרם של ד"ר יואב מזא"ה ופרופ' גיא מירון בוחן את האופן שבו על מערכת המשפט והחברה להסדיר את ההורות שלאחר פרידת ההורים. המאמר בוחן את "משטר האמת" המניח כי טובת הילד היא להיות עם האם, ובכלל זה את מיתוס "האם הטובה".בהמשך, המאמר בוחן את הצורך של מושג המשמורת ואת חוסר הבהירות של מושג זה. המאמר מתייחס גם לאפשרות של משמרות משותפת כמו גם לאפשרות של העדר משמורת, בין השאר תוך התייחסות לדוח ועדת שניט.

חלקיו האחרים של המאמר בוחנים את השיח הציבורי בעניין זה. תוך דגש על הקולות המרכזיים של השיח הפמיניסטי בהקשר זה. קולות אלה מתנגדים לשינוי בסוגיית ההורות, ובכך מתנגדים לתהליכים שכבר קיימים בחברה בנוגע לחלוקה שוויונית של הורות, ומנסים לבלום תהליכים אלה.

English Abstract: Recent years have shown a growing public debate in Israel regarding the parental status of divorced parents, and, in particular, the status of mothers and fathers, the tender years’ presumption, and the norm according to which mothers receive automatic custody over the children until the age of eighteen.

This debate focuses in recent years on the recommendation of the Shnit Committee, which has advocated against the tender years’ presumption, and has called for the abolition of the term of custody.

This article examines the state of affairs regarding custody battles with an emphasis on the critical examination of the public discourse in this matter. In its first sections, the article presents the foundations of the “regime of truth” of maternal custody, and the transcription of the “good mother myth” into the legal and social systems. Subsequently, the option of joint custody is considered, the implications and vagueness of the term of custody are elaborated upon, and the principles of the Shnit Committee recommendations are presented. The latter sections of the article focus on a critical examination of the public discourse, primarily a feminist discourse, which opposes the change of the current law despite the significant shifts that are taking place in the changing society.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: משמורת; גירושין; ילדים; custody; divorce; family law; יואב מזא"ה; גיא מירון; Yoav Mazeh; Guy Miron

Suggested Citation

Mazeh, Yoav and Miron, Guy, מאבקי ההורות והמשמורת בישראל, השיח הפמיניסטי וגבולות השוויון המגדרי
(Parental and Custody Struggles in Israel, Feminist Discourse and Limits of Gender Equality) (December 14, 2013). תרבות דמוקרטית 16 81 , 2013
Democratic Culture in Israel 16, 81 2013. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2703341

Yoav Mazeh (Contact Author)

Ono Academic College Faculty of Law ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

HOME PAGE: http://mazeh.co.il

Guy Miron

Open University of Israel ( email )

1 University Road
Tel-Aviv, 61392
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
280
Abstract Views
943
rank
107,217
PlumX Metrics