חוק אוויר נקי: בין מרכוז לביזור
(The Clean Air Law: Between Centralization and Decentralization)

חוקים ז 2015

44 Pages Posted: 16 Dec 2015

See all articles by Issachar Rosen-Zvi

Issachar Rosen-Zvi

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law

Date Written: December 16, 2015

Abstract

תקציר בעברית: חוק אוויר נקי מעניק הן לשלטון המרכזי הן לרשויות המקומיות סמכויות הנוגעות לאסדרה של זיהום האוויר. המערך הרגולטיבי המורכב שנקבע בחקיקה מעורר כמה סוגיות חשובות המצויות בקו התפר שבין משפט השלטון המקומי למשפט הסביבתי. חלקו הראשון של המאמר ידון בשאלה התאורטית מיהו הדרג השלטוני המתאים לטפל בסוגיית זיהום האוויר לאור הספרות הענפה הקיימת בתחום. במסגרת זו יידונו היתרונות הרבים שיש בהסמכת השלטון המקומי לטפל בבעיית זיהום האוויר, כמו גם החסרונות הטמונים בזה. החלק השני של המאמר יסקור את האופן שבו בחר המחוקק להקצות את הסמכויות בחוק אוויר נקי בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. נראה כי המחוקק בחר להשאיר את מרב הסמכויות החשובות בידי השלטון המרכזי, והמקום שהוא ייחד לשלטון המקומי הוא שולי יחסית, בבחינת "קבלן משנה" של השלטון המרכזי. החלק השלישי של המאמר ידון דיון ביקורתי בחלוקת הסמכויות שנקבעה בחקיקה לאור הלקחים התאורטיים שעולים מן החלק הראשון. נראה כי המחוקק לא הקצה לרשויות המקומיות סמכויות כבדות משקל מספיק לטיפול בזיהום האוויר מחד גיסא, ולא דאג למנגנונים חזקים מספיק שימנעו או ירככו את הבעיות המבניות שבהן לוקה השלטון המקומי מאידך גיסא. מכאן שחלוקת הסמכויות במתכונתו הנוכחית של החוק עלולה להקשות על השגת מטרותיו המוצהרות. בחלק זה יוצעו גם הצעות לשיפור ולתיקון חלוקת הסמכויות הקיימת, ויוצגו מנגנונים אשר יאפשרו להפקיד בידי הרשויות המקומיות סמכויות רבות יותר לטפל בבעיית זיהום האוויר מאלו הקבועות כיום בחוק, מבלי להיות חשופים לכשלים שעלולים להיווצר מהסמכה שכזו.

English Abstract: The Israeli Clean Air Law (CAL) divides the power to regulate air pollution between the central government and local governments. The complex regulatory structure devised by the legislation raises a number of important issues that lie at the borderline between environmental law and local government law. The first part of the article examines the theoretical question which governmental body is best suited to regulate air pollution. It explores the many advantages and disadvantages of environmental decentralization, namely the authorization of local governments to regulate environmental issues in general and air pollution in particular. The second part of the article lays out the way in which the CAL allocates responsibility to regulate air pollution between national and local authorities. It shows that the legislator opted for leaving most to the powers in the hands of the central government, while handing over to localities only marginal powers, as a "subcontractor" of the State. The third part of the article critically analyzes the division of powers between the central and local governments created by the CAL. It argues that the legislator failed to grant local governments sufficient competences to enable them to deal effectively with air pollution within their jurisdiction on the one hand, and did not put in place mechanisms strong enough to prevent them from abusing the powers that they possess, on the other hand. As a result, the current division of powers is likely to hinder the ability of the CAL to achieve its declared goals. The article then proceeds to propose amendments to the CAL that, if implemented, can overcome the problems and allocate the responsibility to deal with air pollution between the various governmental bodies in an ideal manner.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Rosen-zvi, Issachar, חוק אוויר נקי: בין מרכוז לביזור
(The Clean Air Law: Between Centralization and Decentralization) (December 16, 2015). חוקים ז 2015, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2704260

Issachar Rosen-zvi (Contact Author)

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel

HOME PAGE: http://www.law.tau.ac.il/Eng/?CategoryID=242&ArticleID=202

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
66
Abstract Views
506
rank
406,752
PlumX Metrics