סביבה מינהל ומשפט בישראל - שורשים ובסיס

מחקרי מכון ירושלים לחקר ישראל, המרכז למדיניות סביבתית מס' 7 - 2003

127 Pages Posted: 24 Dec 2015

See all articles by Richard Laster

Richard Laster

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Ehud Choshen

Hebrew University of Jerusalem - School of Education; College for Academic Studies, Or Yehuda

Date Written: December 23, 2015

Abstract

העבודה שתקצירה מובא בזה, מתארת את שורשיהם ובסיסם של המינהל והמשפט הסביבתי בישראל. החומר הכתוב מיועד לשמש ככלי עיוני ומעשי, לקובעי מדיניות בתחומי הסביבה, המינהל והמשפט, לאנשי סביבה, לעוסקים בתחומי המשפט ולמתעניינים מקרב הציבור הרחב. הכתוב בעבודה מיועד לא רק לקורא המקצועי, וכולל על כן גם מבוא לרקע מפשטי ולרקע סביבתי. בעולם בו הטבע הולך ונעלם, שמור למשפט הסביבתי תפקיד חיוני, להעניק לאדם את הכלים להגן על הטבע חסר ההגנה, מפני האדם, למען האדם עצמו.

האמנם מעניקה המערכת המשפטית לאזרח בארץ את הכלים הדרושים לכך או שמא צועדת ישראל כדרך העמים, עד הרס תשתיותיה הסביבתיות, בטרם תתפקח כדי לשמור על הנותר? האם הכין המחוקק הישראלי תשתית תחיקתית כדי לאפשר את ההגנה הנחוצה על הסביבה? האם מוכן המינהל בארץ להתייצב נגד אינטרסים פרטיים ובעד אינטרסיים סביבתיים לאומיים? האם בתי המשפט משתמשים בכוח השיפוטי שניתן להם כדי לקבוע נורמות סביבתיות בעת שהחקיקה או המינהל הסביבתי לוקים בחסר? ומה תפקיד הביקורת המינהלית בנושאי הסביבה? מטרתה של עבודה זו, לסייע במענה לשאלות כגון אלה, לענות על צורך הקיים בנושא המשפט הסביבתי בארץ, ולהוסיף ידע לתחום החסר. העבודה כולה נועדה לעבד יחד את שדות המשפט, המינהל והסביבה בארץף ולהפכם לחלקה מניסה אחת.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Laster, Richard and Choshen, Ehud, סביבה מינהל ומשפט בישראל - שורשים ובסיס (December 23, 2015). מחקרי מכון ירושלים לחקר ישראל, המרכז למדיניות סביבתית מס' 7 - 2003, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2707627

Richard Laster (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Ehud Choshen

Hebrew University of Jerusalem - School of Education ( email )

Mt. Scopus
Jerusalem, 91905
Israel

College for Academic Studies, Or Yehuda ( email )

Ha-Yotsrim St 2
Or Yehuda, 60218
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
38
Abstract Views
531
PlumX Metrics