שימוש בחקיקה בלתי ייעודית, לקידום ערכי נוף וסביבה באזורי חקלאיים
(Using Indirect Legislation to Protect Open Spaces and Farmland)

81 Pages Posted: 24 Dec 2015 Last revised: 29 Mar 2016

See all articles by Richard Laster

Richard Laster

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Ehud Choshen

Hebrew University of Jerusalem - School of Education; College for Academic Studies, Or Yehuda

Date Written: December 23, 2015

Abstract

תקציר בעברית: בניסיון לשמור על הנוף והשטח החקלאי הפתוח, לא חסכו מדינות העולם אמצעים תחיקתיים ושיטות מגוונות, אך אלה לא הועילו. לא כל החקלאים של ימינו מחוברים לאדמה כפי שהיו אבותיהם, והאדמה החקלאית אינה שטח ייעודי מוגן. תחת לחץ היזמים, נעשים ויתורים על עבודה חקלאית קשה בתמורה לחלום נדל"ני רכושי.

אמנם קיימים ניצנים של שינוי בגישה אצל חקלאים ספורים הדבקים במורשת החקלאית, תוך ניסיונות למעבר מחקלאות תעשייתית ואינטנסיבית לחקלאות אורגנית, אך ניצנים אלה טרם פרחו לממדים משמעותיים ואינם עומדים בינתיים בפני מגמת הוויתור על השטח החקלאי. קיימת גם התעניינות ממשלתית לשמירה על שטחי נוף חקלאי כמקור לתיירות ולנופש, אך לא נראה שגם אמצעים אלה עוצרים את שטף עזיבת הקרקע החקלאית. ה"ירוקים" המודאגים מהפיכת שטח פנוי לשטח בנוי, ניסו דרכי רבות כדי לעצור את הבריחה, אולם עבודתם דומה לזו של הילד ההולנדי שאצבעו בסכר, כשמדי פעם בפעם נוצר חור אחר שיש לסתום. במקביל נפגעת גם תדמית "הירוקים" הנחשבים לעתים בעיני הציבור כמפריעים לתהליך הטבעי והמודרני של פיתוח וקדמה, ובמקרים אחרים הם נראים כאויבי החקלאות.

כשלון הדרכים הקיימות בארץ ובעולם לשמירה על הנוף החקלאי, והחיפוש אחר דרכים אחרות, הניבו את הרעיון למחקר זה ­- איתור דרכים עקיפות לשמירה על שטחים חקלאיים ופתוחים ועל נוף חקלאי. הדרך המוצעת היא שימוש בחקיקה קיימת, שאינה מיועדת מלכתחילה לשמירה על קרקע חקלאית, לקידום ערכי נוף וסביבה באזורים חקלאיים. המחקר סוקר חקיקה ממקומות רבים בעולם ומוצא כי קיימים דברי חקיקה רבים, אשר בשימוש מושכל ובהתאמות מתבקשות, עשויי לשמש בלם מפני בנייה על שטח חקלאי.

English Abstract: Not all modern farmers have the deep connection to the land as their forefathers did. Under economic pressure, many are ready to give up a life of hard work for the promise of financial security that developers can provide. In an attempt to protect agricultural landscapes, numerous countries throughout the world use economic incentives and laws, but to no avail. Some farmers have changed their approach towards agriculture, switching from intensive/industrial farming to organic farming methods, but this change provides little economic comfort and has occurred on a relatively small number of farms. There has also been state interest in “primitive” farming methods as a method of preserving history and attracting tourism. Yet these efforts will not stay the flood of farmers leaving farmland to the mercy of bulldozers. Environmental NGO’s that try to stop the development of agricultural lands have limited resources at their disposal, and are seen by much of the public as being against progress and against farmers. The failure of existing methods of rural land preservation and the search for alternative methods produced the idea for this research paper — using existing legislation, not originally meant for the purpose of preserving farmland, to advance the protection of the rural landscape in agricultural areas. This study surveyed legislation from around the world and found many legislative acts that, if implemented correctly, could help stop the destruction of the rural landscape. The laws can be divided into two groups — general purpose laws and laws with a specific purpose. Both can be adapted to protecting agricultural land.

Laws with a specific purpose protect specific areas. Those areas could be interpreted to include agricultural areas. For example, animal and plant habitats, flood plains, ground water enrichment areas, forests, areas of historical, religious or archaeological significance, wetlands, coastal zones, buffer zones, areas along rivers and springs, and land used for sludge and effluent disposal. General purpose laws include laws for soil conservation and for protecting biodiversity. Drainage laws are an important example of non-specified legislation. Drainage laws around the world are meant to protect areas from flooding and to prevent soil erosion. They therefore give the appropriate government officials the power to declare flood zones around streams, lakes, and other bodies of water. Applied correctly, these laws could preserve acres of agricultural land. Since agricultural land, if farmed correctly, would in most cases suffer only minor damage from flooding or perhaps even benefit, setting aside a large area of agricultural land as a flood plain would benefit the flood prevention law and leave a rural landscape undisturbed for future generations to enjoy.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: land, economic, agricultural, farmers, law, NGO, environmental

Suggested Citation

Laster, Richard and Choshen, Ehud, שימוש בחקיקה בלתי ייעודית, לקידום ערכי נוף וסביבה באזורי חקלאיים
(Using Indirect Legislation to Protect Open Spaces and Farmland) (December 23, 2015). Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2707641

Richard Laster (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Ehud Choshen

Hebrew University of Jerusalem - School of Education ( email )

Mt. Scopus
Jerusalem, 91905
Israel

College for Academic Studies, Or Yehuda ( email )

Ha-Yotsrim St 2
Or Yehuda, 60218
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
18
Abstract Views
395
PlumX Metrics