Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50 plus (Taxonomy of Functional Digital Skills and Methodology for Measuring the Functional Level of Digital Literacy of People Aged 50 plus)

164 Pages Posted: 3 Jan 2016

See all articles by Andrzej Klimczuk

Andrzej Klimczuk

Warsaw School of Economics (SGH)

Justyna Jasiewicz

University of Warsaw

Mirosław Filiciak

Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Anna Mierzecka

University of Warsaw

Małgorzata Kisilowska

University of Warsaw

Alek Tarkowski

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

Elżbieta Bojanowska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Date Written: February 1, 2015

Abstract

Polish Abstract: Raport wydany został przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie." Jego celem jest opracowanie modelu i katalogu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych. Przedstawia on analizę badań i literatury przedmiotu, taksonomie kompetencji cyfrowych oraz projekt pomiaru funkcjonalnych kompetencji cyfrowych. Raport powstał w ramach "Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego Internetu," realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS.

English Abstract: The report was released by the Association "Cities in the Internet." Its aim is to develop a functional model and a directory of digital skills. It presents an analysis of research and literature, taxonomies digital skills and project functional measurement of digital literacy. The report was made under the "System Project - promoting the development of broadband," implemented by the Ministry of Administration and Digitization and the "Cities on the Internet" under the slogan POLAND DIGITAL EQUAL OPPORTUNITIES.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: digital skills; digital divide; robotics divide

JEL Classification: L86, P46

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej and Jasiewicz, Justyna and Filiciak, Mirosław and Mierzecka, Anna and Kisilowska, Małgorzata and Tarkowski, Alek and Bojanowska, Elżbieta, Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50 plus (Taxonomy of Functional Digital Skills and Methodology for Measuring the Functional Level of Digital Literacy of People Aged 50 plus) (February 1, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2708226 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2708226

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Justyna Jasiewicz

University of Warsaw ( email )

Krakowskie Przedmiescie 26/28
Warszawa, Pl-00681
Poland

Mirosław Filiciak

Warsaw School of Social Sciences and Humanities ( email )

Chodakowska 19/31
Warsaw, 03-815
Poland

Anna Mierzecka

University of Warsaw ( email )

Krakowskie Przedmiescie 26/28
Warszawa, Pl-00681
Poland

Małgorzata Kisilowska

University of Warsaw ( email )

Krakowskie Przedmiescie 26/28
Warszawa, Pl-00681
Poland

Alek Tarkowski

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska ( email )

ul. Andersa 29
Warsaw, 02-536
Poland

HOME PAGE: http://centrumcyfrowe.pl

Elżbieta Bojanowska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ( email )

Dewajtis 5
Warszawa
Poland

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
35
Abstract Views
496
PlumX Metrics