עיון מחודש בתפיסת הדמוקרטיה המתגוננת של ישראל
Revisiting Israel's Militant Democracy Perception

10 Haifa U L Rev 345 (2017) (Hebrew)

35 Pages Posted: 29 Dec 2015 Last revised: 26 Jul 2017

See all articles by Rivka Weill

Rivka Weill

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law; University of Chicago Law School

Date Written: December 29, 2015

Abstract

תקציר בעברית: בשנת המשפט תשע"ה בית המשפט העליון נתן מספר פסקי דין מרכזיים - בפרשות דיראני, זועבי, ואבנרי (חוק החרם) -- מהם עולה תמונה מעניינת של תפיסת הדמוקרטיה המתגוננת של מדינת ישראל בעת הנוכחית. כשאנו דנים בדמוקרטיה מתגוננת, אנו מפתחים נרטיב כי דמוקרטיה אינה חייבת, ואפילו אסור לה, ליתן בידי אלה המבקשים להחריבה את הכלים הדמוקרטיים באמצעותם היא תושמד. שעה שעקרון זה אומץ וקיבל לגיטימציה במדינות הדמוקרטיות המודרניות, רבות מהן מכירות בכך שהוא מקפל בחובו "פרדוקס דמוקרטי." בשם ההגנה על הדמוקרטיה, מדינות אלה משתמשות בכלים שאינם דמוקרטיים. לפיכך, כלי הדמוקרטיה המתגוננת אמורים להיות בשימוש רק מקום בו מדובר בסכנה ממשית לערכים הכי חשובים ויסודיים בדמוקרטיה. כזו היא גישת הפסיקה הישראלית כביטויה בסוגיות של פסילת מפלגות ו"תיקון חוקתי שאינו חוקתי" שהינן, לטענתי, סוגיות המהוות ראי האחת של רעותה.

המעניין הוא שמפסיקת בית המשפט העליון בשנת תשע"ה ניתן להתרשם כי השופטים נשענים על שתי הנמקות מרכזיות כדי לבסס ולהרחיב את תפיסת הדמוקרטיה המתגוננת. האחת – יצירת הדדיות, כמעט סימטריה, בין פרט למדינה. האחרת – השענות מסיבית על המשפט ההשוואתי כמקור לגיטימציה לנקיטה בצעדי הגנה. לטענתי, דווקא משום שכלי הדמוקרטיה המתגוננת מעוררים את שאלת הפרדוקס הדמוקרטי, חובה עלינו להותירם ככלי מוצא אחרון מניעתי בלבד. אין להבין מדבריי שהמדינה חייבת בהכרח לממן פעילות כנגדה או שאין מוטלות חובות על הפרט ביחסו למדינה. אך, עלינו להיזהר ממצב בו אנו יוצרים רטוריקה של ביסוס דמוקרטיה מתגוננת על יחסי הדדיות בין הפרט למדינה, כך שמותר למדינה לנקוט בגישת "מידה כנגד מידה" ביחסה לפרט. אל למדינה להשתמש בכלי הדמוקרטיה המתגוננת כתגמול למעשי הפרט. יש להיזהר גם מהשענות על המשפט ההשוואתי בסגנון "שאם הדבר קורה מעבר לים, מותר שיקרה גם אצלנו."

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Weill, Rivka, עיון מחודש בתפיסת הדמוקרטיה המתגוננת של ישראל
Revisiting Israel's Militant Democracy Perception (December 29, 2015). 10 Haifa U L Rev 345 (2017) (Hebrew), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2709038 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2709038

Rivka Weill (Contact Author)

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel

University of Chicago Law School ( email )

1111 E. 60th St.
Chicago, IL 60637
United States

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
175
Abstract Views
947
rank
241,007
PlumX Metrics