התפיסה החברתית לגבי קרבנות: קווים להגדרת ממדי הוויקטימולוגיה

מ. חובב, ל. סבה, ומ. אמיר (עורכים), מגמות בקרימינולוגיה: תאוריה, מדיניות וישום, עמ' 809-707, ירושלים: האוניברסיטה העברית

14 Pages Posted: 29 Dec 2015 Last revised: 10 Apr 2016

See all articles by Simha F. Landau

Simha F. Landau

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: December 29, 2015

Abstract

הוויקטימולוגיה היום היא תחום מדעי שזכה להכרה הן בעולם האקדמי והן כגוף ידע בעל רלוונטיות חברתית, המשפיע על תחומי החקיקה, המדיניות החברתית, ואכיפת החוק. המחקרים האמפיריים בתחום זה, יחד עם מאבקן של קבוצות חברתיות שונות, הביאו לתודעת הציבור את ״קולו של הקרבך. בעקבות זאת גברה המודעות החברתית לבעיות כגון אלימות במשפחה, התעללות בילדים ובחסדי ישע, אפליית קבוצות חברתיות שונות, הפרת זכויות האדם, וכר. התפתחויות אלה השפיעו בצורה מכרעת על התפיסה החברתית לגבי קרבנות. עם זאת עדיין ניכר חסר בתחום זה במסגרות תאורטיות־מושגיות העשויות לתרום להגדרת גבולותיה של הדיסציפלינה הזאת. ב מאמר זה ברצוני להציג מסגרת מ ושגית שיטתית המתייחסת לממדים הרלוונטיים כאשר דנים בקרבנות . בעזרת מסגרת מושגית זו ניתן ל מקד בצורה ט ובה יותר א ת התפיסה החברתית של קרבנות ולהשפיע, בעקבות זאת, על השיח הציבורי כמו גם על המדיניות בנושא זה. כפי שיובהר בהמשך, יתרונה של המסגרת שתוצג כאן הוא בהיותה רב־ממדית אך בו זמנית גם פתוחה, היינו לא סופית וניתנת לשינוי ועדכון בעתיד.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: קרימינולוגיה, וויקטימולוגיה, אקדמיה, חקיקה, חברה, חוק, אמפירי, תאוריה, מושגי

Suggested Citation

Landau, Simha F., התפיסה החברתית לגבי קרבנות: קווים להגדרת ממדי הוויקטימולוגיה (December 29, 2015). מ. חובב, ל. סבה, ומ. אמיר (עורכים), מגמות בקרימינולוגיה: תאוריה, מדיניות וישום, עמ' 809-707, ירושלים: האוניברסיטה העברית. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2709153

Simha F. Landau (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
121
Abstract Views
640
rank
228,671
PlumX Metrics