Analiză a Gradului De Concentrare a Pieței De Telefonie Mobilă În Uniunea Europeană Şi În România (Assessment of the Concentration Degree in Telecom Markets in European Union and in Romania)

Revista Romana de Concurenta Nr. 1-2/2015

7 Pages Posted: 15 Jan 2016

See all articles by Mihail Busu

Mihail Busu

Romanian Competition Council - Competition Inspector

Date Written: November 12, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Sectorul telecomunicațiilor mobile a cunoscut perioade diferite de dezvoltare la nivelul Uniunii Europene. Deşi există numeroase reglementări în acest sector la nivelul uniunii cu care Statele Membre trebuie să se conformeze, sunt şi multiple diferențe între aceste state în ceea ce priveşte dezvoltarea telecomunicațiilor mobile. Acest studiu prezintă evoluția sectorului la nivelul UE şi particularizează situația României din perspectiva concurențială. De asemenea, este prezentată situația țării noastre în acest context european, printr-o analiză a pieței telecomunicațiilor, cu accent pe evoluția întreprinderilor din sector, începând cu criza economică şi până în prezent.

English Abstract: Mobile telecommunications sector has experienced various periods of development at the European Union level. Although there are a number of European regulations to whom the Member States have to comply with, there are also many differences between these countries in terms of mobile telecommunications development. This paper highlights the evolution of this sector at the level of the European Union and it customizes Romania’s situation from a competitive perspective. Moreover, the present study reflects the situation of our country in this European context by means of an analysis of telecommunications market, focusing on the evolution of the enterprises operating in the mentioned sector, starting with the moment of the economic crisis up to the present.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Telefonie mobilă, concetrare a pieței, Continent Conectat, grad de concurență

JEL Classification: K21, L13

Suggested Citation

Busu, Mihail, Analiză a Gradului De Concentrare a Pieței De Telefonie Mobilă În Uniunea Europeană Şi În România (Assessment of the Concentration Degree in Telecom Markets in European Union and in Romania) (November 12, 2015). Revista Romana de Concurenta Nr. 1-2/2015, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2714304 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2714304

Mihail Busu (Contact Author)

Romanian Competition Council - Competition Inspector ( email )

Piata Presei Libere, no. 1
corp D1, Sector 1
Bucharest, 013701
Romania

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
58
Abstract Views
558
rank
428,359
PlumX Metrics