הסתמכות על עצה מוטעית של עורך-דין - האם פוטרת מאחריות פלילית

עלי משפט ב תשס"ב 33

32 Pages Posted: 13 Jan 2016

See all articles by Miriam Gur-Arye

Miriam Gur-Arye

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: January 13, 2016

Abstract

מטרתי ברשימה זו היא לבחון את השאלה אם במסגרת ההסדרים הקיימים היום בשיטות המשפט השונות באשר לטעות בחוק הפלילי, ניתן וראוי להעניק פטור מאחריות פלילית למי שהסתמכה על עצה מוטעית של עורך-דין. בדוגמה שבה פתחתי השאלה תהיה אם היום תהיה פלונית פטורה מאחריות פלילית. התשובה לשאלה זו מחייבת לתת את הדעת לרציונלים המסורתיים שביסוד הכלל שלפיו טעות בחוק איננה מתרצת ועל מידת תקפותם כיום. במהלך הרשימה אף יתברר כי הדילמות המתעוררות במקרים של הסתמכות על עצה מוטעית של עורך-דין מלמדות כי לא ניתן לנטוש באופן מלא רציונלים אלה.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: שיטות משפט, טעות, פלילי, פטור, אחריות פלילית, הסתמכות, עצה מוטעית, עורך-דין, טעות בחוק איננה מתרצת

Suggested Citation

Gur Arye, Miriam, הסתמכות על עצה מוטעית של עורך-דין - האם פוטרת מאחריות פלילית (January 13, 2016). עלי משפט ב תשס"ב 33, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2714930

Miriam Gur Arye (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
12
Abstract Views
280
PlumX Metrics