Het Hof Van Justitie Van De Europese Unie En De Rechtsbescherming Van Burgers. Over Actieve, Afwachtende En Afwezige Particuliere Procespartijen (The Court of Justice of the European Union as a Guardian of Citizen Rights)

K. Groenendijk, E. Guild, S. Mantu, P. Minderhoud, A. Terlouw en K. Zwaan (red) ‘Issues that matter’. Mensenrechten, minderheden en migranten. Liber Amicorum prof. Mr. R. Fernhout. Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2013, p.201- 210. ISBN 978 94 6240 051 1

8 Pages Posted: 2 Mar 2016

See all articles by Tetty Havinga

Tetty Havinga

Radboud University

Jos Hoevenaars

Erasmus School of Law

Date Written: 2013

Abstract

Dutch Abstract: In deze bijdrage onderzoeken we welke mogelijkheden het Hof van Justitie burgers biedt om hun rechten te realiseren. Aan de hand van arresten van het Hof en informatie verkregen uit interviews met burgers die partij waren bij een zaak die aan het Hof is voorgelegd en hun advocaten, gaan we na wat burgers kunnen verwachten van het Hof. Individuele burgers kunnen zich in een beperkt aantal gevallen rechtstreeks wenden tot het Gerecht. Burgers kunnen ook betrokken zijn bij een rechtszaak waarin prejudiciële vragen aan het Hof worden voorgelegd door nationale rechters. In het laatste geval zijn ze indirect betrokken bij het HvJ EU.

We onderscheiden drie typen zaken naar de mate waarin de burger een actieve rol speelt in de juridische procedure: zaken van actieve burgers, zaken van afwachtende burgers en zaken van afwezige burgers die slechts als ‘stropop’ fungeren. In de afsluitende paragraaf trachten we de vraag te beantwoorden in hoeverre het Hof de rechten van burgers beschermt.

English Abstract: The paper explores the notion of the Court of Justice of the European Union (CJEU) as a guardian of citizen rights, specifically focusing on the position of the individual litigant and his or her means of claiming rights before the CJEU. According to some scholars, the court could provide a remedy to the EU’s deficits by protecting individual rights, fostering a true European rule of law and by giving citizens a stake in EU governance. We employ a bottom-up approach to explore this notion. By means of analysis of the court’s case law combined with interviews with litigants we show large differences in types of litigants (active, passive and absent) and a gap between collective and individual gains as a result of the court’s decisions. We conclude that reality is not quite as rosy as the image of the CJEU as a people’s court may suggest. The far-reaching economic liberalization within Europe and the growing emphasis on individual rights (and obligations) of European citizens in EU legislation formally make the Court the highest authority in the field of the protection of a host of individual rights. In practice, however, due to formal, procedural, practical and financial barriers, it remains very difficult for individuals to actually reap the benefits thereof. From the perspective of the citizen, the significance of the CJEU thus lies more in the general social effects of its decisions than in individual rights protection.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: Court of Justice of the European Union, individual litigants, European citizens, Europeanisation, Eurolegalism, Protection of Rights, People’s Court

Suggested Citation

Havinga, Tetty and Hoevenaars, Jos, Het Hof Van Justitie Van De Europese Unie En De Rechtsbescherming Van Burgers. Over Actieve, Afwachtende En Afwezige Particuliere Procespartijen (The Court of Justice of the European Union as a Guardian of Citizen Rights) (2013). K. Groenendijk, E. Guild, S. Mantu, P. Minderhoud, A. Terlouw en K. Zwaan (red) ‘Issues that matter’. Mensenrechten, minderheden en migranten. Liber Amicorum prof. Mr. R. Fernhout. Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2013, p.201- 210. ISBN 978 94 6240 051 1, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2717992

Tetty Havinga (Contact Author)

Radboud University ( email )

PO Box 9049
Nijmegen, NL 6500 KK
Netherlands
+31-24-3615915 (Phone)

HOME PAGE: http://www.ru.nl/law/havinga

Jos Hoevenaars

Erasmus School of Law ( email )

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam, Zuid-Holland 3023AS
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
33
Abstract Views
488
PlumX Metrics