Vertrouwen in Toezicht Op Voedselveiligheid [Trust in Controls on Food Safety in the Netherlands]

P. Welp, M. Bokhorst, K. Faddegon, P. de Goede, Esther Ijskes en A. Knottnerus (red) De staat van toezicht. Sector- en themastudies. Amsterdam: Amsterdam University Press 2013, p.133-185. ISBN 978 90 8964 5777

53 Pages Posted: 2 Mar 2016

See all articles by Frans van Waarden

Frans van Waarden

University College, Utrecht University

Tetty Havinga

Radboud University

Date Written: 2013

Abstract

Dutch Abstract: In het kader van een adviesproject over overheidstoezicht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een studie verricht naar regulering en toezicht in de voedingsmiddelensector. De verschillende vormen van privaat en publiek toezicht op voedsel en hun sterke en zwakke punten passeren de revue. Er is veel regulering en toezicht in de voedselsector door allerlei private en publieke partijen. Een van de belangrijkste uitdagingen voor publieke toezichthouders zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is om de juiste plaats te vinden in de zich ontwikkelende complexe internationale netwerken van publieke en private reguleerders, certificeerders, en toezichthouders op het terrein van voedselveiligheid en- kwaliteit. De auteurs signaleren ook knelpunten met betrekking tot de capaciteit van het publieke toezicht, het nationaal toezicht op internationale voedselketens, de beperkingen vanwege regelgeving van de Europese Unie en het gewenste niveau van de veiligheid van voedsel.

English Abstract: This paper gives an overview of various forms of public and private oversight on food safety in the Netherlands. The project is a sectorspecific study carried out for the report of the Netherlands’ Scientific Council for Government Policy (WRR) ‘Supervising public interests towards a broader perspective on government supervision’. The authors conclude that public food inspectorates such as the Netherlands NVWA are challenged to position itself within complex international networks of public and private regulators, authorities, certification bodies and auditors in the field of food safety and quality. Current problems in the field of food safety include the insufficient capacity of public oversight and the territorial jurisdiction of national inspectorates limiting the supervision on international food supply chains.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: food safety, Netherlands, NVWA, toezicht

Suggested Citation

van Waarden, Frans and Havinga, Tetty, Vertrouwen in Toezicht Op Voedselveiligheid [Trust in Controls on Food Safety in the Netherlands] (2013). P. Welp, M. Bokhorst, K. Faddegon, P. de Goede, Esther Ijskes en A. Knottnerus (red) De staat van toezicht. Sector- en themastudies. Amsterdam: Amsterdam University Press 2013, p.133-185. ISBN 978 90 8964 5777 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2718013

Frans Van Waarden

University College, Utrecht University ( email )

Vredenburg 138
Utrecht, 3511 BG
Netherlands
+31302534820 (Phone)

HOME PAGE: http://staff.fss.uu.nl/fvanwaarden

Tetty Havinga (Contact Author)

Radboud University ( email )

PO Box 9049
Nijmegen, NL 6500 KK
Netherlands
+31-24-3615915 (Phone)

HOME PAGE: http://www.ru.nl/law/havinga

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
61
Abstract Views
295
rank
391,699
PlumX Metrics