תהליכי ההסדרה של החינוך החרדי בישראל - פוליטיקה, משפט ומה שביניהם
(The Regulation of the ultra-Orthodox Education in Israel: Between Politics and Law)

עומד להתפרסם בעיונים במנהל וארגון החינוך

41 Pages Posted: 19 Jan 2016 Last revised: 3 May 2016

Lotem Perry-Hazan

University of Haifa - Faculty of Education

Date Written: January 19, 2016

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה בוחן את תהליכי ההסדרה של החינוך החרדי בישראל בשני העשורים האחרונים. הוא מתמקד ביחסי הגומלין בין הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת ובאופנים בהם השפיעו על עיצוב הנורמות המסדירות את בתי הספר החרדיים ועל יישומן. המאמר מראה כי ככלל התנהגותם של בתי המשפט העידה על זהירות ומודעות לקשיים הכרוכים במעורבות שיפוטית במדיניות חינוך. אף על פי כן, יחסי הגומלין בין שלוש הרשויות התאפיינו בכשלים שהביאו ליצירת נורמות אשר נועדו להסדיר באופן נקודתי ומזורז נושאים שנדונו בבתי המשפט והליך חקיקתן נעדר חשיבה מערכתית על פרשנותן ועל השלכותיהן. עוד נטען במאמר כי אופיים השטחי של תהליכי ההסדרה של החינוך החרדי הביא לכך שההסדרים שגובשו בעקבותיהם לא יושמו בבתי הספר. מסקנות המחקר ממחישות כי לצורך יישומה של רפורמה בתחום החינוך החרדי נדרשות מעורבות ומחויבות של סוכנים רבים. לפיכך, על ארגונים חברתיים המעוניינים לקדם שינויים בחינוך החרדי לשלב מגוון של אסטרטגיות ולא לתלות את יהבם בבתי המשפט בלבד.

English Abstract: This study examines the regulation of Israeli ultra-Orthodox education during the last two decades. It focuses on the interrelationships of the legislative, executive, and judicial branches of government, and on the ways these interrelationships have influenced the creation and implementation of the norms regulating ultra-Orthodox schools. The study shows that the courts' cautious conduct reflected their sensitivity to the complexities of judicial involvement in education policy. Nonetheless, the interrelationships of the three branches of government have produced flawed interventions, establishing norms whose aim has been to find quick and narrow regulation for issues debated in the courts. The regulation processes shaping these norms lacked the systemic thinking necessary for considering their subsequent interpretation and ramifications. The study also argues that the new norms remained unimplemented due to the superficial nature of the regulation process. The study's conclusions suggest that the implementation of reforms in the sphere of ultra-Orthodox education requires the involvement and commitment of various agents.

Thus, social movements interested in promoting change in ultra-Orthodox education should implement multiple strategies for change, eschewing exclusive reliance on the courts.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Perry-Hazan, Lotem, תהליכי ההסדרה של החינוך החרדי בישראל - פוליטיקה, משפט ומה שביניהם
(The Regulation of the ultra-Orthodox Education in Israel: Between Politics and Law) (January 19, 2016). עומד להתפרסם בעיונים במנהל וארגון החינוך . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2718497

Lotem Perry-Hazan (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Education ( email )

Haifa 31905
Israel

Register to support our free research

Register

Paper statistics

Downloads
25
Abstract Views
283
PlumX