הפקעת קידושין למפרע

עמדו"ת כרך ד, בעמ' 181

16 Pages Posted: 20 Jan 2016

See all articles by Berachyahu Lifshitz

Berachyahu Lifshitz

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: January 20, 2016

Abstract

בשנים האחרונות נעשים ניסיונות לסייע בדרכים שונות לנשים מסורבות גט. אחד מהניסיונות הללו מתבסס על העיקרון של הפקעה למפרע של כסף הקידושין, היינו הטבעת שבה קידש האיש את האישה. כך תיחשב האישה כמי שלא התקדשה מעולם לאיש זה והרי היא מותרת לכל אחד.

בעת הזאת (אייר תש"ע מאי 2010), עומדות לפני דיון בכנסת שתי הצעות חוק פרטיות. האחת קובעת שאם תוך שנה לאחר שניתן פסק דין של בית דין רבני, שלפיו אפשר לכפות או לחייב איש לתת גט לאשתו, לא ייתן האיש גט כנדרש, יופקע כסף הקידושין למפרע מכוחו של החוק. אם תבוא השאלה לפני בית הדין, הוא יצטרך לקבוע מהו תוקפה של ההפקעה הזאת לעניין היתר נישואיה של האישה לאיש אחר או לעניין כשרותם של ילדים שייוולדו לה מאיש אחר. ההצעה השנייה מעניקה, בנסיבות מסוימות, לבית הדין הרבני את הסמכות להפקיע את כסף הקידושין. יש לומר שאין זה מובן מאליו שהסמכות להפקיע ממון נתונה ממילא לבית הדין, גם אם בכך הוא משפיע על מעמד הקידושין והנישואין. באופן ישיר אין זה עניין "מענייני נישואין וגירושין" המסורים לבית הדין על פי החוק. זה עניין שהוא רכושי ביסודו. כפי שלא הייתה לבית הדין הסמכות לנקוט צעדים שהוא רשאי עתה לנקוט כדי לכפות על בעל לגרש את אשתו, אלמלא הוענקו לו סמכויות אלה במפורש בחוק, הגם שתכליתן היא ענייני גירושין, הוא הדין לעניין הפקעת כסף הקידושין. הואיל ובית הדין משתמש במכשיר של הפקעת קידושין, ולו במקרים נדירים של ממזרות, ראוי ורצוי שיעשה זאת גם בסמכות. בהענקת סמכות זו יהיה גם משום הקלה על החשש מפני גט מעושה שלא כדין, חשש שבתי הדין מרבים לחשוש ממנו. אם יצרפו לכפייה לתת גט גם את הפקעת הקידושין, יוכלו בתי הדין להסתמך על פוסקים רבים הסבורים שעל ידי שילוב זה האישה משוחררת מעגינותה, שהרי יש כאן לפחות "גט כלשהו", ואין כאן המקום להאריך בכך. מכל מקום, השאלה היא ממונית אף שהשלכותיה הן בדיני אישות.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: מסורבות גט, הפקעה למפרע, קידושין, אישה, הצעת חוק, בית דין רבני, כפיה, גירושין, נישואין

Suggested Citation

Lifshitz, Berachyahu, הפקעת קידושין למפרע (January 20, 2016). עמדו"ת כרך ד, בעמ' 181, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2718973

Berachyahu Lifshitz (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
43
Abstract Views
473
PlumX Metrics