המעמד החוקתי של שיוריות המשפט הפלילי

25 Pages Posted: 28 Jan 2016

See all articles by Ariel L. Bendor

Ariel L. Bendor

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Hadar Dancig-Rosenberg

Bar-Ilan University

Date Written: January 1, 2015

Abstract

מקובל לטעון כי על דיני עונשין לעסוק רק בתופעות האנטי-חברתיות השליליות ביותר ולחול רק כשאין אמצעי אחר לשמירה על הערכים החברתיים הטעונים הגנה – המטיל סנקציות וקלון חמורים פחות. לפי התפיסה המקובלת, זהו הביטוי העיקרי של שיוריות המשפט הפלילי. המאמר בוחן מפרספקטיבה חוקתית את התחולה ואת המשמעות של עקרון השיוריות.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: משפט פלילי, עקרון השיוריות, זכויות חוקתיות

Suggested Citation

Bendor, Ariel L. and Dancig-Rosenberg, Hadar, המעמד החוקתי של שיוריות המשפט הפלילי (January 1, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2723756 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2723756

Ariel L. Bendor

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Hadar Dancig-Rosenberg (Contact Author)

Bar-Ilan University ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
183
Abstract Views
933
rank
202,007
PlumX Metrics