אלימות הגירתית

47 Pages Posted: 28 Jan 2016

See all articles by Hadar Dancig-Rosenberg

Hadar Dancig-Rosenberg

Bar-Ilan University

Nomi Levenkron

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: January 28, 2015

Abstract

עניינו של מאמר זה בפיתוח מושג חדש – "אלימות הגירתית". מושג זה מתאר תופעה מורכבת, שנותרה עד כה סמויה מן העין, במסגרתה נוטלת המדינה חלק, באמצעות כליה הרגולטוריים והסדריה המשפטיים, באיפשור אלימות של גברים ישראליים כלפי בנות זוגם המהגרות. האלימות ההגירתית נוצרת בנקודת המישק של שני צירי חולשה חברתיים – ההגירה והקורבנוּת לאלימות בתא המשפחתי. צומת המפגש בין שני צירים אלה מעצים את פגיעותן של הנשים העומדות במרכזו, עת האלימות משתמרת בהשפעת גורם חיצוני – המדינה. הליך הסדרת מעמדה של מהגרת בישראל, כבת זוגו של אזרח ישראלי, תלוי במידה רבה באחרון. בהעדר שיתוף פעולה מצד בן הזוג הישראלי מופסק ההליך והאישה מגורשת. נשים הנלכדות במעגל האלימות מהססות אם לצאת ממערכת היחסים הזוגית, שכן על אף היותה אלימה, תוצאת היציאה עבורן תהא מעצר וגרוש, ולעתים אף ניתוק מילדים שנולדו להן בישראל. נשים הבוחרות להסתכן בגירוש ולפנות לעזרה נתקלות בחומות גבוהות של אטימות ובהעדר מענה ראוי לחסמים התרבותיים, הפסיכולוגיים והחברתיים העומדים בדרכן. המאמר מציע המשגה של תופעת האלימות ההגירתית באמצעות מודל יחסים משולש: מדינה-גבר, גבר-אישה, אישה-מדינה. מודל זה מאפשר לבודד את הגורמים השונים במערכת מורכבת זאת ולהדגיש את שותפותה של המדינה בתהליך הפיכתה של האישה לקורבן.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: אלימות הגירתית, אלימות נגד נשים, הגירה, אחריות המדינה, אלימות במשפחה, נפגעי עבירה, intersectionality

Suggested Citation

Dancig-Rosenberg, Hadar and Levenkron, Nomi, אלימות הגירתית (January 28, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2723783 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2723783

Hadar Dancig-Rosenberg (Contact Author)

Bar-Ilan University ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Nomi Levenkron

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
118
Abstract Views
820
rank
280,787
PlumX Metrics