מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית
(Studies in the Language and Terminology of Talmudic Literature by Shamma Friedman)

לשוננו, כרך שבעים ושבעה, חוברת שנייה, שלישית ורביעית אלול התשע"ה, בעמ' 357

28 Pages Posted: 1 Feb 2016 Last revised: 1 Apr 2016

See all articles by Berachyahu Lifshitz

Berachyahu Lifshitz

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: February 1, 2016

Abstract

תקציר בעברית: שמו השגרתי משהו של הספר רחב היריעה שהונח עכשיו לפנינו ושנכתב בידי מו"ר, פרופ' שמא יהודה פרידמן, חתן פרס ישראל בחקר התלמוד לשנת תשע"ד, עלול להטעות — אין הוא דן רק בלשון ובמינוח. אמנם אלה הן נקודות המוצא של המחבר ואליהן הוא שב, אבל כל הבא בארבעת שעריו של הספר רב העניין ומרובה העניינים הזה יבחין שהמסלול שעושה המחבר (והקורא הקשוב עמו) בין שתי הנקודות הללו הוא קשה ומורכב, ויש בו כמה וכמה נקודות תצפית: לשון וטקסט ועניין, פילוסופיה ודיני השטרות, תולדותיהם של חכמים ושל כתביהם. על כל אחד מאלה, אחד דבר גדול ואחד דבר קטן, נתן המחבר את עינו ביסודיות רבה, בבקיאות ובחריפות מפליגות. לאחר המחקר המפולש, החוזר מעניין לעניין וחורז את כולם לכדי יחידה אחת, תמיד מתגלים עולמות חדשים כשהם מוארים באור יקרות. מטבעם של הדברים שאי אפשר לסקור כאן את כל הפרטים והכללים שיש בחיבור שלפנינו ולדון בהם כראוי. מה שיבוא להלן הוא בגדרו של עיון קצר וראשון. הרבה יותר ממה שייזכר כאן כתוב שם, ויש להוסיף עוד ולעיין בכל השפע הזה ולהרחיב את הדיון בו. נבוא בשערים אחד לאחד, לראות בהם, מכוחם ומתוכם, כי אדם קורא בספר הזה ואינו צריך לסֵ פר אחר בינתיים לעניין שלפניו. אציע אפוא לפני פרופ' פרידמן את העיונים שלהלן, חלקם כקריאה נוספת וחלק כקריאה אחרת.

English Abstract: This is an initial survey of Professor Shamma Friedman’s recent Studies in the Language and Terminology of Talmudic Literature. This rich, multilayered book is composed of four chapters, each dedicated to a different term found in talmudic literature: olam, toref, berabi/beribbi, setimta’ah. The book’s wide scope and thorough, punctilious research, alongside the author’s sharp legal analysis, not only make it informative, but also provide new insights regarding talmudic literature and its traditions, its language and philosophy, and legal documents.

Although the reviewer is in agreement with the linguistic analysis offered in the book, the survey suggests alternative readings and conclusions that can be drawn from the texts presented by the author. Thus, the reviewer proposes that olam does not mean eternity or forever, but rather just time, sometimes definite and sometimes indefinite. Toref is not the clause which repeats what was already declared in the document, but is rather its main and first clause. As to beribbi: although it indeed means “the son of a rabbi”, it had also a formal meaning. It designated the children of the rabbis [beneihem shel ḥakhamim] who were studying at the yeshivah and its use was restricted to the period before they achieved full rabbinic status. Part of the review of this chapter is devoted to the law of false witnesses. Finally, the review of the chapter on setimta’ah raises doubts regarding the possibility that this term has two interpretations.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: פרידמן, לשון, מינוח, ספר, לשון, דיני שטרות, חכמים

Suggested Citation

Lifshitz, Berachyahu, מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית
(Studies in the Language and Terminology of Talmudic Literature by Shamma Friedman) (February 1, 2016). לשוננו, כרך שבעים ושבעה, חוברת שנייה, שלישית ורביעית אלול התשע"ה, בעמ' 357. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2725747

Berachyahu Lifshitz (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
17
Abstract Views
337
PlumX Metrics