חובת האמון בדיני חוזים
(Fiduciary Duties in Contracts)

חובות אמון בדין הישראלי, עמ' 87-67 (רות פלאטו-שנער ויהושע שגב, עורכים, נבו 2016)

22 Pages Posted: 18 Feb 2016

See all articles by Zvi H. Triger

Zvi H. Triger

Striks Faculty of Law, College of Management

Date Written: February 18, 2016

Abstract

תקציר בעברית: המאמר מציע בחינה ראשונית של אפשרות קיומן של חובות אמון במשפט הישראלי במסגרת יחסים חוזיים על אף הסתירה הבלתי ניתנת ליישוב לכאורה בין הרציונלים שבבסיס דיני הנאמנות ודיני החוזים. למרות הצהרותיו של בית המשפט העליון נגד החלת חובות אמון ביחסים חוזיים, הוא הזריק מידה מדודה של חובות אמון אל היחסים החוזיים באמצעות מכשירים דוגמת תום הלב והשיערוך, והכיר בחובות אמון במסגרת יחסים חוזיים מסוימים כגון יחסי זוגיות באמצעות תפיסתן כחוזה מיוחד המקיים בפועל יחסי אמון הדדיים בין הצדדים.

בכל המקרים הללו ההכרה הייתה "מלמעלה למטה", כלומר בלא שהצדדים הסכימו ביניהם במפורש על כניסה ליחסי אמון, וחובות האמון נגעו להיבט אחד מני כמה של היחסים החוזיים שביניהם. היחסים נותרו חוזיים "טהורים" בהיבטים שעליהם לא הוחלו חובות אמון, ובכך פיתח בית המשפט תמונה מורכבת ועשירה יותר של היחסים החוזיים.

English Abstract: The article offers a preliminary analysis of fiduciary duties within Israeli contract law. It argues, that despite the opposing rationales of these two concepts, fiduciary duties are not completely foreign to contractual relations, and that the Israeli Supreme Court has carefully read fiduciary duties into certain contracts.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Contracts, fiduciary duties, good faith, family

Suggested Citation

Triger, Zvi H., חובת האמון בדיני חוזים
(Fiduciary Duties in Contracts) (February 18, 2016). חובות אמון בדין הישראלי, עמ' 87-67 (רות פלאטו-שנער ויהושע שגב, עורכים, נבו 2016), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2734119

Zvi H. Triger (Contact Author)

Striks Faculty of Law, College of Management ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel
972-3-963-4138 (Phone)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
94
Abstract Views
672
Rank
436,307
PlumX Metrics