Apariţia Şi Evoluţia Instituţiei Juridice a Tutelei Minorului (The Emergence and Evolution of the Minor's Guardianship)

Annals of the "Constantin Brâncuşi" University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 2/2015

10 Pages Posted: 19 Feb 2016

See all articles by Rodica Peptan

Rodica Peptan

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Date Written: July 31, 2015

Abstract

Romanian Abstract: La origini, tutela nu a fost creată ca o instituţie juridică pentu protecţia incapabilului de fapt sui iuris, ci pentru protecţia familiei civile, in interesul agnaţilor şi genţilor. Aceştia erau succesori legali ai incapabilului, astfel că nu-şi puteau lăsa bunurile în mâinile sale, păstrând dreptul de tutelă legitimă chiar şi atunci când ei înşişi erau nebuni sau impuberi.

Încet, începând cu sfârşitul Republicii, tutela începe să se contureze ca un concept ce vizează protecţia persoanei incapabilului, cunoscând mai multe stadii şi forme până la instituţia juridică reglementată în prezent de noul Cod civil.

English Abstract:Originally tutelage was not created as an juridical institution for proper legal protection of actually incapable sui iuris, but to protect the civilian family, in the Agnati's interest. They were the legal successors of incapable, so that they could not leave the goods in his hands, keeping legitimate right of guardianship even when they themselves were crazy or prepubescent.

Slowly, from the end of the Republic, guardianship is taking shape as a concept aimed at protecting the incapable person, knowing several stages and forms to the judicial institution currently regulated by the new Civil Code.

Note: Downloadable document is in English and Romanian.

Keywords: tutela, minor, incapabil, protecţie guardianship, minor, incapable, protection

JEL Classification: K19

Suggested Citation

Peptan, Rodica, Apariţia Şi Evoluţia Instituţiei Juridice a Tutelei Minorului (The Emergence and Evolution of the Minor's Guardianship) (July 31, 2015). Annals of the "Constantin Brâncuşi" University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 2/2015 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2734575 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2734575

Rodica Peptan (Contact Author)

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
16
Abstract Views
206
PlumX Metrics