שמות עבריים לחרקים למען חינוך סביבתי ושמירת הטבע: שפיריות ושפריריות כמקרה בוחן
(Hebrew Names for Insects Toward Environmental Education and Nature Conservation: Dragonflies and Damselflies as a Case Study)

מחקרי הנגב, ים המלח והערבה, 7 (3), 2015
Negev, Dead Sea and Arava Studies 7 (3), 58–65, 2015

8 Pages Posted: 24 Feb 2016

See all articles by Michael Blecher

Michael Blecher

Israel Nature and Parks Authority - En Gedi Nature Reserve

Date Written: February 24, 2016

Abstract

תקציר בעברית: הדוח עוסק בנושא בין-תחומי המקשר בין ידע ביולוגי לבין חינוך סביבתי ומגשר בין טקסונומיה זואולוגית לבין הלשון העברית. מוסבר ונידון הצורך בשמות עממיים בעברית למיני החרקים מסדרת השפיראים (Odonata), ומנותח הניסיון המעשי ביצירת שמות שימושיים לשפיריות ולשפריריות הידועות בארץ ישראל. השפיראים הם הקבוצה הראשונה של פרוקי הרגליים בארץ ששמות מיניה נוצרו באופן מקיף לסדרה כולה בגישה שיטתית ועקיבה והוגשו לאקדמיה ללשון העברית. לאחר תהליך ממושך של דיונים מפורטים בוועדה למונחי הזואולוגיה אושרו השמות על ידי מליאת האקדמיה. שמות השפיריות והשפריריות אמורים לשמש כלי עזר חשוב בחינוך לשימור המגוון הביולוגי ובקידום ההגנה על בתי גידול לחים. מוצגת רשימת מצאי מעודכנת של מיני השפיראים בישראל, עם התייחסות נפרדת לדרום הארץ. הרשימה מבוססת על ספרות מדעית ונערכה למטרות יישומיות של שמירת הטבע.

English Abstract: The issue of the report is interdisciplinary: linking biological knowledge and environmental education, connecting zoological taxonomy with the Hebrew language. The necessity of Hebrew names for Israeli dragonflies and damselflies is explained and discussed, and the practice of creating those names is analyzed. The vernacular names were proposed for the taxonomical insect order (Odonata) comprehensively. A methodical consistent approach, as the base for suggesting the names, is briefly described. The complete and clarified names proposal (the first for an arthropods group of the country) was submitted to the Academy of the Hebrew Language. After lengthy process of detailed discussions in the Zoological Terminology Committee, the Hebrew common names of dragonflies and damselflies have been approved by the Plenary Session of the Academy. The accepted names should be an important tool in education for biodiversity conservation and in promotion for fresh-water habitats protection. Additionally, an up-dated Odonata faunistic list of Israel is given. The list is a concise literature summary for practical conservation purposes.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: מגוון ביולוגי, סדרת שפיראים, שמות שימושיים, מודעות הציבור, רשימת מצאי מינים מאויימים, Biodiversity, Odonata, Israel Hebrew names, Faunistic list Threatened species

Suggested Citation

Blecher, Michael, שמות עבריים לחרקים למען חינוך סביבתי ושמירת הטבע: שפיריות ושפריריות כמקרה בוחן
(Hebrew Names for Insects Toward Environmental Education and Nature Conservation: Dragonflies and Damselflies as a Case Study) (February 24, 2016). מחקרי הנגב, ים המלח והערבה, 7 (3), 2015
Negev, Dead Sea and Arava Studies 7 (3), 58–65, 2015, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2737350 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2737350

Michael Blecher (Contact Author)

Israel Nature and Parks Authority - En Gedi Nature Reserve ( email )

Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
74
Abstract Views
810
rank
378,220
PlumX Metrics