סמכות נמשכת בדיני המשפחה לאחר אישור הסכם בין בני-זוג: על כיבוד הדדי, על מבחן הסיכול ועל מבחן ה'דן ופָסַק' – מודל חדש
(Continuing Jurisdiction in Family Law Following Approval of an Agreement between Spouses: Mutual Respect and the Test of a Matter Heard and Determined by the Court – a New Model)

IDC Law Rev. (2016)

54 Pages Posted: 1 Mar 2016

Date Written: March 1, 2016

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה מעיין מחדש בדוקטרינת הסמכות הנמשכת בגלגול ההתדיינות השני, לאחר הסכם שאושר בגלגול ההתדיינות הראשון. המאמר בוחן את מכלול המקרים שבהם הסוגיה עשויה להתעורר, ומבקש לשרטט לראשונה את המבחן הקובע להפעלת דוקטרינת הסמכות הנמשכת – מבחן ה"דן ופָסַק" (להלן: מבחן הדן ופסק). המאמר משרטט את גבולותיו ואת מגבלותיו של מבחן זה על-פי הדין הפוזיטיבי בישראל. כחלק משרטוט המבחן, המאמר עובר בחלקו השני לעיון ביקורתי בכמה עניינים. ראשית, המאמר טוען כי חל ערבוב בפסיקה בין מבחן הדן ופסק לעניין תביעתו העצמאית של הקטין לבין מבחן הדן ופסק לעניין הסמכות הנמשכת של ערכאה לאחר אישורו של הסכם. המאמר טוען כי הרציונלים בשני העניינים שונים, וכי אין זה נכון להקיש מזה על זה, כפי שהפסיקה עושה לא אחת. ערבוב זה גם מביא לידי כך שמבחן הדן ופסק, השייך על-פי טיבו וטבעו למשפחת הכללים, נהפך למבחן הנתון לשיקול-דעת, כאילו היה בן למשפחת הסטנדרטים. שנית, המאמר עומד על פרצות פרשניות למבחן הדן ופסק, וטוען כי ההבחנות הדקות הנעשות בין נושאים שונים בהסכמי הגירושים עלולות לייתר את המבחן ולעקרו מתוכן. שלישית, המאמר מבקש לקרוא תיגר על עקרון הכיבוד ההדדי ומבחן הסיכול – שני הרציונלים של דוקטרינת הסמכות הנמשכת – וטוען כי אף שהם באים לתקן, הם נמצאים מקלקלים. באופן פרדוקסלי, יש בהם כדי להנציח את הפער הקיים בין פסיקתו של בית-הדין הרבני לבין זו של בית-המשפט האזרחי, ובכך אף להחריף את מירוץ הסמכויות בגלגול ההתדיינות הראשון. המאמר מסכם מבט ביקורתי זה בהצעה למודל חדש בדוקטרינת הסמכות הנמשכת.

English Abstract: The article reexamines the doctrine of continuing jurisdiction in the second round of litigation, following an agreement that was approved by the court in the first round. It outlines for the first time the test for implementing the doctrine of continuing jurisdiction – the test of a matter “heard and determined” by the court.

The second part of the article provides a critical review. First, it shows that the court decisions mix the test of a matter “heard and determined” with regard to a minor’s right to independent status and with regard to continuing jurisdiction following approval of an agreement between spouses. Second, the article indicates that interpretation allows for limiting the issues included in the matter already “heard and determined” by the court. It further argues that the fine distinctions among different issues in divorce agreements could make the test meaningless. Third, the article challenges the principle of mutual respect and the test of conflicting litigation in a court of parallel jurisdiction – the two rationales for the doctrine of continuing jurisdiction. It asserts that although these considerations are intended to be helpful, they are even damaging. Paradoxically, they perpetuate the existing gap between the rabbinical court and the civil court decisions. Thus they even intensify the race for jurisdiction in the first round of litigation. The article concludes the critical review with a proposal for a new and original model.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Cohen, Yitshak, סמכות נמשכת בדיני המשפחה לאחר אישור הסכם בין בני-זוג: על כיבוד הדדי, על מבחן הסיכול ועל מבחן ה'דן ופָסַק' – מודל חדש
(Continuing Jurisdiction in Family Law Following Approval of an Agreement between Spouses: Mutual Respect and the Test of a Matter Heard and Determined by the Court – a New Model) (March 1, 2016). IDC Law Rev. (2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2740295

Yitshak Cohen (Contact Author)

Ono Academic College ( email )

Tzahal Street 104
Kiryat Ono, 55000
Israel
972 2 6793849 (Phone)

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
30
Abstract Views
411
PlumX Metrics