Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Software Production Sector)

Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth, 2011

153 Pages Posted: 3 Mar 2016

See all articles by Andrzej Klimczuk

Andrzej Klimczuk

Warsaw School of Economics (SGH)

Bogusław Plawgo

Independent

Magdalena Klimczuk-Kochańska

University of Warsaw - Faculty of Management

Justyna Żynel-Etel

Independent

Jacek Kierklo

Independent

Anna Grabska

Independent

Date Written: March 1, 2011

Abstract

Pollish Abstract: Istotą projektu jest szczegółowa analiza obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Przedmiot badania obejmuje niewystępujące w województwie podlaskim lub występujące w zalążkowym zakresie obszary uznawane w ogólnoświatowej gospodarce za posiadające duży potencjał wzrostu. Produkt odnosi się do obszarów rynkowych dynamicznie rozwijających się na świecie, w świetle wewnętrznych uwarunkowań rozwojowych województwa podlaskiego predysponowanych do uaktywnienia się na jego obszarze, a jest to produkcja oprogramowania komputerowego.

English Abstract: The essence of the project is a detailed analysis of the areas of growth and innovation Podlaskie. Object of the study includes not found in Podlaskie or occurring in the embryonic field of areas recognized in the global economy as having high growth potential. The product relates to the market areas rapidly growing in the world, in the light of internal development conditions Podlaskie province predisposed to become active on its territory, and this is the production of computer software.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: New Media, Web 2.0, Digital Media, Device, and Software Interface Design, Open Source Software, Software Studies, Life Style, Software Development, Peer Production, Software Architecture, Social Software, E-Government, Open Source and Free Software Studies, Teleworking

JEL Classification: L86, J20

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej and Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Żynel-Etel, Justyna and Kierklo, Jacek and Grabska, Anna, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Software Production Sector) (March 1, 2011). Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2740334

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Bogusław Plawgo

Independent ( email )

No Address Available
United States

Magdalena Klimczuk-Kochańska

University of Warsaw - Faculty of Management ( email )

1/3 Szturmowa Street 02-678
Warsaw
Poland

Justyna Żynel-Etel

Independent ( email )

No Address Available
United States

Jacek Kierklo

Independent ( email )

No Address Available
United States

Anna Grabska

Independent ( email )

No Address Available
United States

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
27
Abstract Views
363
PlumX Metrics