Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych (Ethics as an Area and Context of Standardization of NGOs Activities)

A. Klimczuk, Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych (Ethics as an Area and Context of Standardization of NGOs Activities), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, Fundacja Rozwoju Z

22 Pages Posted: 4 Mar 2016

Date Written: March 1, 2012

Abstract

Polish Abstract: Artykuł przybliża standard etycznej realizacji zadań organizacji pozarządowej. Opracowanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część przybliża zagadnienia związane z przywództwem etycznym kierownictwa organizacji. Mianowicie: określenie wizji, misji i strategii organizacji; polityka społeczna i programy etyczne; struktury i procedury; efektywne komunikowanie się; kontrola etyczna - rzecznicy, komitety, raporty i audyty. Druga część dotyczy społecznej odpowiedzialności organizacji. Omówione zagadnienia obejmują tu: kodeksy etyczne i standardy profesjonalne; szkolenia etyczne; etyczny wymiar podejmowania decyzji; nagradzanie przestrzegających i karanie łamiących zasady etyczne; mechanizmy zapobiegania i sprzeciwu wobec zachowań nieetycznych.

English Abstract: Article presents an ethical standard of NGO tasks. The study was divided into two parts. The first part introduces issues related to leadership, ethical leadership of the organization. Namely: defining the vision, mission and strategy of the organization; social policy and ethics programs; structures and procedures; effective communication; control ethical - spokespersons, committees, reports and audits. The second part deals with the social responsibility of the organization. Discussed issues here include: codes of ethics and professional standards; Ethical training; the ethical dimension of decision-making; reward and punishment abiding violating ethical principles; the mechanisms of prevention and opposition to unethical behavior.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Non-Governmental Organizations (NGOs); Civil Society; Professional Standards; family counselling and family therapy; effective communication and industrial and organizational psychology; Codes of Ethics; Ethical Leadership Management; Ethics Programs; Ethical Control

JEL Classification: L31

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych (Ethics as an Area and Context of Standardization of NGOs Activities) (March 1, 2012). A. Klimczuk, Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych (Ethics as an Area and Context of Standardization of NGOs Activities), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, Fundacja Rozwoju Z. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2740442

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
41
Abstract Views
353
PlumX Metrics