Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań (Flexicurity at the Regional Level (Podlaskie Voivodeship): Research Report)

A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011.

188 Pages Posted: 4 Mar 2016

See all articles by Andrzej Klimczuk

Andrzej Klimczuk

Warsaw School of Economics (SGH)

Agnieszka Sosnowicz

Independent

Adam Tomanek

University of Białystok

Wojciech Stypułkowski

Independent

Date Written: March 1, 2011

Abstract

Polish Abstract: Celem badania było m.in. zdiagnozowanie stopnia akceptowalności i rozpoznawalności koncepcji flexicurity przez pracowników i pracodawców z województwa podlaskiego, jak również wskazanie na pożądane kierunki działań, zmierzające w stronę wypracowania takich kombinacji elastyczności i bezpieczeństwa, które prowadziłyby do podniesienia sprawności i efektywności funkcjonowania regionalnego rynku pracy.

English Abstract: The aim of the study was, among others, to diagnose the degree of acceptance and recognition of the concept of flexicurity by employees and employers from the Podlaskie region, as well as an indication of the desired directions of activities aimed toward the development of such a combination of flexibility and security, which would lead to increasing the efficiency and effectiveness of the regional labor market.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: labour market, flexicurity

JEL Classification: R23

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej and Sosnowicz, Agnieszka and Tomanek, Adam and Stypułkowski, Wojciech, Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań (Flexicurity at the Regional Level (Podlaskie Voivodeship): Research Report) (March 1, 2011). A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2740515

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Agnieszka Sosnowicz

Independent ( email )

No Address Available
United States

Adam Tomanek

University of Białystok ( email )

M. Skłodowskiej-Curie 14
Białystok, podlaskie 15-097
Poland

Wojciech Stypułkowski

Independent ( email )

No Address Available
Poland

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
158
PlumX Metrics