Die Geldigheidsvereistes van 'n Trust Opnuut Ondersoek Khabola v Ralithabo [2011] ZAFSHC 62 (Essentials of a Valid Trust Revisited in the Light Of Khabola v. Ralithabo [2011] Zafshc 62)

15 Pages Posted: 28 Apr 2016

See all articles by Anje Vorster

Anje Vorster

North-West University

JP Coetzee

North-West University

Date Written: December 11, 2015

Abstract

Afrikaans Abstract: Die bruikbaarheid van ‘n trust word universeel erken en gebruik. Dit word algemeen aanvaar dat trustaktes voldoen aan die essensiële vereistes van ‘n geldige trust. Dit is egter nie die geval nie en howe word telkens genoodsaak om te beslis oor die geldigheid van ‘n trustakte, die locus standi van parye, trustadministrasie, die bedoeling van die partye of wat die implikasies van ‘n ongeldige trust op vorige en huidige ooreenkomste sou wees. Soortgelyke problem het in Khabola v Ralithabo na vore gekom. Skrywers bespreek die gemelde beslissing en wys daarop dat daar steeds baie onsekerheid heers oor hoe sekere trust aangeleenthede aangespreek moet word en benadruk die belangrikheid daarvan om elke trustakte behoorlik te toets aan die essensiële vereistes van ‘n geldige trust.

English Abstract: The trust is universally recognised and used. It is generally accepted that trust deeds meet the basic requirements. However, it is not always that simple and the courts are repeatedly forced to take deeds of trust under scrutiny. In such cases the court has to rule on the validity of the trust, the locus standi of the parties, trust administration, the intent of the parties or what the implications of an invalid trust are for previous and current agreements. Similar problems arose in Khabola v. Ralithabo. The authors discuss this verdict and show that there is still much uncertainty on how certain trust aspects have to be dealt with, and emphasise the importance of testing every trust deed according to the essential requirements of a valid trust.

Note: Downloadable document is available in Afrikaans.

Keywords: trust, trust deed, valid trust, basic requirements

Suggested Citation

Vorster, Anje and Coetzee, JP, Die Geldigheidsvereistes van 'n Trust Opnuut Ondersoek Khabola v Ralithabo [2011] ZAFSHC 62 (Essentials of a Valid Trust Revisited in the Light Of Khabola v. Ralithabo [2011] Zafshc 62) (December 11, 2015). Potchefstroom Electronic Law Journal, Vol. 18, No. 5, 2015. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2742598

Anje Vorster (Contact Author)

North-West University ( email )

Private Bag X6001
Potchefstroom, Northwest 2520
South Africa

JP Coetzee

North-West University ( email )

Private Bag X6001
Potchefstroom, Northwest 2520
South Africa

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
26
Abstract Views
1,311
PlumX