Türkiye Konut Piyasasında Talep Eğilimleri Ve Bilgi Bakışımsızlığına Yönelik Politika Önerileri (Housing Demand Trends and Policy Suggestions for Asymmetric Information Problem in Turkish Housing Market)

Coşkun, Y. (2016). Housing Demand Trends and Policy Suggestions for Asymmetric Information Problem in Turkish Housing Market (in Turkish, Türkiye Konut Piyasasında Talep Eğilimleri ve Bilgi Bakışımsızlığına Yönelik Politika Önerileri). Bankacılar Dergisi. Mart. 96: 122-143.

Posted: 8 Mar 2016

See all articles by Yener Coskun

Yener Coskun

Capital Markets Board of Turkey

Date Written: March 8, 2016

Abstract

Turkish Abstract: Ülkemiz konut piyasası son yıllarda dikkat çekici bir büyüme sürecine girmiştir. Demografik değişim, kentleşme ve son yıllardaki ekonomik büyümenin yansımaları, konut sektöründe geleneksel ve yatırım amaçlı konut talebinin hızla artmasına neden olmuştur. Yazın taraması ve veri analizine dayalı olan bu çalışmada; konut gereksinimine, sahipliğine ve talebine yönelik kavramsal çerçevenin ışığında, ülkemizdeki konut talep/sahiplik yapısı analiz edilerek, konut piyasasındaki bilgi bakışımsızlığı sorununun konut talebine ve konut tüketicisinin korunmasına etkileri incelenmektedir. Araştırmamız sonucunda ortaya konulan politika önerilerinin, konut sektöründeki karar alıcılara ve politika yapıcılara katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

English Abstract: Turkish housing market has showed remarkable growth performance in recent years. Demographic change, urbanization and economic growth were the main reasons of the rising housing demand in Turkey having both consumption and investment motives. Based on literatüre review and data analysis, the paper analyzes negative impacts of asymmetric information problem in Turkish housing market over housing demand and housing consumer protection in the light of conceptual framework on housing requirement, ownership and demand. The policy suggestions of the research outcomes provide valuable information to decision makers and policy makers in housing market.

Keywords: Housing, Asymmetric Information, Housing Demand, Housing Consumer Protection, Housing Literacy

JEL Classification: 018, R21, R31

Suggested Citation

Coskun, Yener, Türkiye Konut Piyasasında Talep Eğilimleri Ve Bilgi Bakışımsızlığına Yönelik Politika Önerileri (Housing Demand Trends and Policy Suggestions for Asymmetric Information Problem in Turkish Housing Market) (March 8, 2016). Coşkun, Y. (2016). Housing Demand Trends and Policy Suggestions for Asymmetric Information Problem in Turkish Housing Market (in Turkish, Türkiye Konut Piyasasında Talep Eğilimleri ve Bilgi Bakışımsızlığına Yönelik Politika Önerileri). Bankacılar Dergisi. Mart. 96: 122-143., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2744639

Yener Coskun (Contact Author)

Capital Markets Board of Turkey ( email )

Eskisehir Yolu 8. km No:156
Ankara, 06530
Turkey

HOME PAGE: http://ankara.academia.edu/yenercoskun

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Abstract Views
336
PlumX Metrics