Hledání pravdivých vysvětlení v ekonomii (A Quest for True Explanations in Economics)

In Kateřina Trlifajová, Jan Frei et al. (eds.), Spor o Pravdu. Praha: Filosofia 2016: 197-205.

16 Pages Posted: 29 Mar 2016 Last revised: 16 Jan 2017

See all articles by Marek Hudik

Marek Hudik

Xi'an Jiaotong University (XJTU) - International Business School Suzhou

Date Written: January 16, 2017

Abstract

Czech Abstract: Článek zkoumá pojetí pravdy v ekonomii. Je argumentováno, že pravda je v ekonomii chápána jak ve smyslu korespondence, tak ve smyslu koherence. Konkrétně platí, že aplikovaná ekonomie pracuje s pojetím pravdy v prvním smyslu, kdežto teoretická ekonomie ve smyslu druhém. Je též diskutována role empirické evidence: je argumentováno, že empirie slouží buď jako test aplikovatelnosti teorie (z pohledu aplikované ekonomie) nebo jako test obecnosti teorie (z pohledu teoretické ekonomie).

English Abstract: The article examines the concept of truth as it is used in economics. It argues that truth in economics is understood both as correspondence and as coherence. In particular, applied economics works with truth in the former sense while theoretical economics in the latter sense. The role of empirical evidence is also discussed: It is argued that empirical evidence is either a test of applicability of a theory (from the perspective of applied economics) or a test of generality of a theory (from the perspective of theoretical economics).

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: pravda, teoretická ekonomie, aplikovaná ekonomie, apriorismus, falzifikacionismus

JEL Classification: A10, B40, B41

Suggested Citation

Hudik, Marek, Hledání pravdivých vysvětlení v ekonomii (A Quest for True Explanations in Economics) (January 16, 2017). In Kateřina Trlifajová, Jan Frei et al. (eds.), Spor o Pravdu. Praha: Filosofia 2016: 197-205.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2746291 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2746291

Marek Hudik (Contact Author)

Xi'an Jiaotong University (XJTU) - International Business School Suzhou ( email )

111 Ren’ai Road,
Suzhou Lake Higher Education Town,
Suzhou, Jiangsu 215123
China

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
51
rank
366,188
Abstract Views
295
PlumX Metrics