מידת ייצוגן של יחידות אקולוגיות טבעיות בשטחים המוגנים בישראל
(Natural Ecosystem-Units in Israel and the Palestinian Authority - Representativeness in Protected Areas and Suggested Solutions for Biodiversity Conservation)

אקולוגיה וסביבה, אפריל 2016

13 Pages Posted: 11 Mar 2016 Last revised: 5 Apr 2016

See all articles by Dotan Rotem

Dotan Rotem

Nature & Parks Authority

Gilad weil

Israel Nature and Parks Authority

Margareta Volchek

Israel Nature and Parks Authority

Shmuel Amir

Israel Nature and Parks Authority

Date Written: March 11, 2016

Abstract

תקציר בעברית: מיפוי מערכות או יחידות אקולוגיות לצורך תכנון ובחינה של התפרוסת המרחבית ושל מידת הייצוגיות של השטחים המוגנים הוא שיטת עבודה מוכרת במקומות שונים בעולם. בעבודה זו תוצג חלוקה של מדינת ישראל ליחידות אקולוגיות. נוסף על מיפוי המערכות, הוכנה מפה של שימושי שטח וייעודי קרקע, ומהצלבת שתי המפות יכולנו להצביע על מידת ייצוגן של היחידות האקולוגיות בתחומים של שטחים מוגנים, שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות טבעיים. תוצאות ההצלבה משמשות בסיס לקבלת החלטות ולקביעת סדרי עדיפויות בעת הקצאת משאבים והפניית מאמצים לשימור המגוון הביולוגי בשטחים שאינם מוגנים, ושהיחידות האקולוגיות שלהן מוגדרות בחסר, כלומר אינן מיוצגות באופן סביר בשטחים מוגנים. תוצרי העבודה משמשים כבר כיום את רשות הטבע והגנים לקביעת סדרי עדיפויות לקידום אכרזת שמורות טבע וגנים לאומיים. נוסף על כך, הם משמשים בעת תכנון שטחים פתוחים ויישום שמירה על המגוון הביולוגי בשטחים שאינם שמורות וגנים לאומיים, כמו שטחי חקלאות ושטחים פתוחים במועצות אזוריות. עבודות עתידיות יוכלו לבחון את פיצולן של היחידות הגדולות ליחידות משנה המייצגות תנאי סביבה מקומיים, לצורך הגדרה מדויקת יותר של השונות המרחבית שתורמת למגוון הביולוגי המיוחד של ישראל.

English Abstract: The geographic location of Israel and the Palestinian Authority on the border between Mediterranean and desert climate, and the strong topographic and geomorphological variation resulting from its position on the Great African Rift Valley, combine to sustain a great diversity of landscapes in a very small country. The purpose of this study is to determine whether the protected areas in Israel and the Palestinian Authority adequately represent the range of landscapes and ecosystems in the region.

Altogether, we defined 23 natural ecosystem-units in Israel and the Palestinian Authority, of which 17 are terrestrial landscapes and 6 are aquatic systems. In considering the adequacy of coverage in protected areas, we mapped Israel and the Palestinian Authority landscapes according to a set of environmental factors (climatic, geomorphological, geological and botanical) that we believe most effectively distinguish landscape types in this region. When the separation between adjacent units relies on sharp topographic or edaphic change in the landscape, the mapped units can be separated by a clear and sharp line. When adjacent units are actually a gradient of continuous environmental conditions the separation lines relied mostly on botanic characteristics.

The main land use categories in this analysis were urban areas, agricultural areas, nature reserves, national parks and forest reserves. For the first time in Israel and the Palestinian Authority, we quantified the different landscape types under the different categories of land use. This process, known as systematic conservation planning, allowed us to detect natural landscapes that are underrepresented in protected areas, and can guide decision establish or improve management for the better representation of biodiversity.

Note: Downloaded document is in Hebrew.

Keywords: מגוון ביולוגי, מיפוי מערכות אקולוגיות, שטחים פתוחים, שמירת טבע Systematic conservation planning, Ecosystem-units, land use, mapping ecosystems, biodiversity conservation, representativeness in protected areas

Suggested Citation

Rotem, Dotan and weil, Gilad and Volchek, Margareta and Amir, Shmuel, מידת ייצוגן של יחידות אקולוגיות טבעיות בשטחים המוגנים בישראל
(Natural Ecosystem-Units in Israel and the Palestinian Authority - Representativeness in Protected Areas and Suggested Solutions for Biodiversity Conservation) (March 11, 2016). אקולוגיה וסביבה, אפריל 2016, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2746328

Dotan Rotem (Contact Author)

Nature & Parks Authority ( email )

Israel
972537762196 (Phone)

Gilad Weil

Israel Nature and Parks Authority ( email )

Israel

Margareta Volchek

Israel Nature and Parks Authority ( email )

Israel

Shmuel Amir

Israel Nature and Parks Authority ( email )

Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
89
Abstract Views
685
rank
339,167
PlumX Metrics