Kosovo's Digital Independence: Time for Kosovo's CCTLD

33 Pages Posted: 26 Mar 2016

See all articles by Marc Randazza

Marc Randazza

Randazza Legal Group; World Intellectual Property Organization (WIPO); Università di Torino Faculty of Law

Date Written: March 21, 2016

Abstract

English Abstract: Eddie Izzard famously said “no flag, no country.” However, in this age, a flag is not the most important prerequisite for independence. In fact, the concept of “independence” now includes “Digital Independence.” Kosovo deserves to have full recognition of its independence -- including in cyberspace.

Kosovo gained territorial and de facto political independence. Nevertheless, ICANN refuses to pay it the respect it deserves by granting it full digital independence in the form of giving it its own country code top level domain.

Objections to Kosovo's online independence lack any honest justification, and its digital independence should not be held hostage by old Balkan rivalries or bureaucratic intransigence.

This article makes the case for Kosovo to be granted full digital independence.

Albanian Abstract: Eddie Izzard kishte thënë “pa flamur, nuk ka shtet”. Por në këtë kohë, flamuri nuk është kërkesa më e rëndësishme për pavarësi. Në fakt, koncepti i pavarësisë tani përfshinë “Pavarësinë Digjitale”. Kosova meriton të ketë njohje të plotë të pavarësisë së saj – përfshirë hapësirës digjitale. Kosova ka marr pavarësinë territoriale dhe faktike. Megjithatë, ICANN refuzon të njoh Kosovës respektin që e gëzon duke i dhuruar asaj pavarësinë e plotë digjitale në formë të dhurimit të kodit – domenit shtetëror të internetit. Kundërshtimet ndaj pavarësisë digjitale të Kosovës nuk kanë ndonjë arsyetim të vërtet, dhe pavarësia e saj nuk duhet të mbahet peng i kundërshtimeve të vjetra Ballkanike ose burokracisë. Ky punim paraqet rastin që Kosovës duhet të i njohët pavarësia e plotë digjitale. ​

Keywords: Kosovo, internet, independence, domain names, domain name law, internet law

Suggested Citation

Randazza, Marc, Kosovo's Digital Independence: Time for Kosovo's CCTLD (March 21, 2016). Wisconsin International Law Journal, Vol. 33, No. 4, 2016, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2754182

Marc Randazza (Contact Author)

Randazza Legal Group ( email )

United States

World Intellectual Property Organization (WIPO) ( email )

34, chemin des Colombettes
Geneva 20, CH-1211
Switzerland

Università di Torino Faculty of Law ( email )

Torino
Italy

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
317
Abstract Views
2,532
Rank
153,952
PlumX Metrics