זכויות קבוצתיות בישראל – הצעה לשלושה מבחנים מנחים
(Group Rights in Israel - Three Guiding Principles)

(2016) מחקרי משפט ל 389
Bar Ilan Law Review 30, p. 389 (2016)

44 Pages Posted: 27 Mar 2016 Last revised: 29 Mar 2016

See all articles by Iddo Porat

Iddo Porat

College of Law and Business - Ramat Gan Law School

Date Written: March 27, 2016

Abstract

בתי המשפט נדרשים לא אחת להכריע במקרים שבהם מתנגשות זכויות אינדיווידואליות, כגון הזכות לשוויון, עם זכויות קבוצתיות, כגון הזכות לשמור על אופי הקבוצה הדתית או התרבותית, לחסן אותה מפני הכללים הכופים של קבוצת הרוב, ולנהוג על פי מנהגיה. מטרת המאמר העיקרית היא להציע שלושה מבחנים העוזרים להסביר את תוצאות רוב המקרים וכן משמשים להערכתם. המאמר יטען כי ככל שהגוף המבקש לשמור על זכויותיו הקבוצתית פרטי יותר וציבורי פחות, ככל שהוא מייצג קבוצת מיעוט בחברה ולא רוב וככל שמדובר במצב סטטי ולא דינמי - כלומר ככל שהכרה בתביעה תשמר מצב ולא תעודד תהליך של התרחבות הקבוצה או תביעותיה - כך יגדלו הסיכויים שבית המשפט יכיר בזכות הקבוצתית. מטרתו הנוספת של המאמר היא להציע אפיון של זכויות קבוצתיות כאינטרסים וכתביעות להתאמה (אקומודציה) ולא כזכויות במובן החזק של המילה. המאמר ידגים טענות אלו תוך בחינת מספר פסקי דין ישראלים מובילים, העוסקים ברובם בזכויותיהן הקבוצתיות של המיעוט החרדי והמיעוט הערבי בישראל.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Group Rights, Freedom of Religion, Israel

JEL Classification: k10

Suggested Citation

Porat, Iddo, זכויות קבוצתיות בישראל – הצעה לשלושה מבחנים מנחים
(Group Rights in Israel - Three Guiding Principles) (March 27, 2016). (2016) מחקרי משפט ל 389
Bar Ilan Law Review 30, p. 389 (2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2755215

Iddo Porat (Contact Author)

College of Law and Business - Ramat Gan Law School ( email )

26 Ben-Gurion St.
Ramat Gan, 52275
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
72
Abstract Views
573
rank
322,164
PlumX Metrics