שישים שנות איזון: על המעבר מאיזון משני לאיזון מהותי בפסיקת בית-המשפט העליון
(Sixty Years of Balancing: On the Transformation from Instrumental to Substantive Balancing in Israeli Law)

משפט ועסקים כרך י' 349 (2009)
Law and Business 10, p. 349 (2009)

34 Pages Posted: 27 Mar 2016

See all articles by Iddo Porat

Iddo Porat

College of Law and Business - Ramat Gan Law School

Date Written: September 1, 2009

Abstract

במאמר זה אבקש לטעון כי סקירה היסטורית של המשפט הישראלי מצביעה על מעבר ממודל של איזון משני, הכפוף להגנה חזקה וקטגורית על זכויות הקשורות להליך הדמקורטי, למודל של איזון מהותי וערכי, אשר נתפס כעומד במרכז העשייה השיפוטית ומוחל בכל ההקשרים, ולא רק בהקשרים של חשד לכשל דמוקרטי. אדגים את טענתי באמצעות בחינת האיזון בפסק הדין קול כעם, המייצג את האיזון המשני, והנגדתו לאיזון בפסקי דין מאוחרים יותר, החל בשנות השמונים ואילך, המייצגים את האיזון המהותי. בסוף המאמר אציע לקשור תהליך זה למעבר מהשפעה אמריקאית על המשפט החוקתי הישראלי להשפעה גרמנית וקנדית. האיזון המשני מבסס על הגישה ההליכית והחשדנית, המאפיינת את המשפט החוקתי האמריקאי, בעוד האיזון המהותי מבוסס על הגישה הערכית, המאפיינת את המשפט החוקתי הגרמני והקנדי.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Balancing, Israel, Constitutional Law, History of Law, Proportionality, Comparative Constitutional Law

JEL Classification: k10

Suggested Citation

Porat, Iddo, שישים שנות איזון: על המעבר מאיזון משני לאיזון מהותי בפסיקת בית-המשפט העליון
(Sixty Years of Balancing: On the Transformation from Instrumental to Substantive Balancing in Israeli Law) (September 1, 2009). משפט ועסקים כרך י' 349 (2009)
Law and Business 10, p. 349 (2009). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2755216

Iddo Porat (Contact Author)

College of Law and Business - Ramat Gan Law School ( email )

26 Ben-Gurion St.
Ramat Gan, 52275
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
15
Abstract Views
181
PlumX Metrics