דיבור שטנה וקהילת הלהט״ב
Hate Speech and the LGBT Community

(2016) זכויות הקהילה הגאה בישראל: זהות מגדרית, נטייה מינית, והחוק 1004-971 LGBT Rights in Israel: Gender Identity, Sexual Orientation, and the Law 971-1004 (2016)

34 Pages Posted: 6 Apr 2016 Last revised: 6 Jun 2021

See all articles by Tamar Gidron

Tamar Gidron

College of Management - Israel ; Zefat Academic College

Haim Abraham

UCL Faculty of Laws

Date Written: March 28, 2016

Abstract

תקציר בעברית: ביטויי שנאה הם תולדה של מסרים תרבותיים. כל מה שאינו "מתיישר" על פי הנורמות החברתיות-תרבותיות הופך להיות "אחר", שונה ולעתים גם נתפס כ"שלילי". האחרוּת השלילית מולידה ריחוק ודחייה, ומשם הדרך כבר קצרה לאפליה מודעת, הסתה לאפליה ואף לאלימות, שלעתים תוליד בסופו של דבר "פשע שנאה". בפרק זה אנו נציג את התופעה הכללית הזו בפתח דברינו במבט משווה, ננסה להגדירהּ ונעמוד בקצרה על חלק מהגורמים העיקריים שבגינם היא נוצרת ומתחזקת. בהמשך המאמר נעסוק בהגנה המשפטית מפני ביטויי שנאה, בהקשר הכללי, ונתמקד בעיקר באינטרסים השונים הנאבקים על הבכורה ואשר כל שיטת משפט עורכת את האיזון ביניהם הנכון לה מבחינה תרבותית ומוסרית. לאחר מכן נציג את האכסניה המשפטית שבמסגרתה ניתן להתמודד עם פרסומי שטנה נגד קהילת הלהט"ב בישראל ואת הקשיים בהתמודדות עם תופעה זו. כמו כן נשווה את ההסדרים שאומצו על ידי שיטות משפט אחרות עם דיבור שטנה כנגד קהילת הלהט"ב, ולקראת סיום נשרטט את הכיוונים הרצויים לפיתוח המשפט הישראלי בנושא זה הן במבט ערכי והן במבט יישומי, המבוסס על הצעות לתיקוני חקיקה ושינויי גישה במדיניות התביעה הכללית ובמדיניות הפסיקה. בכלל זאת נראה, כי הגנה מפני דיבור שטנה המכוון כלפי קהילת הלהט"ב עשויה להימצא הן במישור הפלילי בחוק העונשין ובחוק למניעת הטרדה מינית; והן במישור האזרחי בחוק למניעת הטרדה מינית ובחוק איסור לשון הרע.

English Abstract: Hate speech is a result of cultural signals. Everything that doesn't align with the socio-cultural norms becomes the "other", different, and at times perceived negatively. This otherness and negativity lead to distancing and rejection, from which discrimination and physical violence, including hate crimes, can come to be. In this chapter we present the phenomenon of hate speech through the prism of comparative law, define what hate speech is, and indicate some of the factors due to which hate speech is performed. We then continue to analyze the various rights and interests at hand, and evaluate what might be the proper balance between them according to cultural and moral considerations. Moreover, we present the different plausible legal regimes through which protection from hate speech against the LGBT community could be achieved, both in Israel and from a comparative perspective. We suggest that such protection could be found in criminal law, protection against sexual harassment law, and the law of defamation.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: להט״ב, הקהילה הגאה, דיבור שטנה, פשע שנאה, חוק העונשין, חוק למניעת הטרדה מינית, לשון הרע LGBT, LGBT community, hate speech, hate crime, criminal law, sexual harrasment, defamation

Suggested Citation

Gidron, Tamar and Abraham, Haim, דיבור שטנה וקהילת הלהט״ב
Hate Speech and the LGBT Community (March 28, 2016). (2016) זכויות הקהילה הגאה בישראל: זהות מגדרית, נטייה מינית, והחוק 1004-971 LGBT Rights in Israel: Gender Identity, Sexual Orientation, and the Law 971-1004 (2016), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2755782 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2755782

Tamar Gidron (Contact Author)

College of Management - Israel ( email )

7 Yitzhak Rabin Boulevard
P. O. Box 9141
Rishon LeZion, 75190
Israel

Zefat Academic College ( email )

11 Jerusalem St.
Zefat, 1320611
Israel

Haim Abraham

UCL Faculty of Laws ( email )

Gower St
London WC1E OEG, WC1E 6BT
United Kingdom

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
261
Abstract Views
1,552
rank
167,113
PlumX Metrics