ניתוח הסכמים קואליציוניים לממשלה ה-34
(34th Government of Israel: Coalition Agreements Analysis)

17 Pages Posted: 5 Apr 2016

See all articles by Ilia Zatcovetsky

Ilia Zatcovetsky

Samuel Neaman Institute for Advanced Studies in Science and Technology

Konstantin Yanovskiy

Shomron Center for Economic Policy Research

Date Written: April 4, 2016

Abstract

תקציר בעברית: המסמך המוצג ממשיך סדרת עבודות מעקב אחרי עמדות מפלגות ישראליות. העבודה הראשונה כוללת בדיקת עמדות לקראת בחירות לכנסת ה- 20 שהתקיימו ב- 17.03.2015. כעת הניתוח מתמקד בהסכמים קואליציוניים. הסכמים אלה מהווים הצהרת כוונות לקראת הקדנציה הבאה ומראים, איזה נושאים נראים כחשובים וישימים בעיני הסיעות.

כמו גם במסמך קודם, הניתוח מתבסס על קריטריונים פורמליים ועמדות של כל סיעה מקבלות ערך מספרי. הוא תלוי בעקביות העמדה בכל נושא ונושא וגם בנחישות של הסיעה לקדם אותו נושא, כפי שזה בא לידי ביטוי בהסכמים הקואליציוניים. בסיום הניתוח נבנה מדד ימניות / שמאליות לעמדות של מפלגות. קיום המדד מאפשר לעקוב אחרי שינויים בעמדתם בצורה אובייקטיבית.

כפי שעולה מהניתוח ומהמעקב, כל מפלגות הקואליציה זזו שמאלה אחרי הבחירות (למעט יהדות התורה שנשארה במסגרת העמדות שלה). תוצאות אלה מחזקות את הטענה שהוצגה לראשונה ב-" XX Knesset Elections" כי יחסי הכוחות האמתיים הקיימים במערכת הפוליטית הישראלית אינם נותנים למפלגות תמריץ חיובי לדבוק בעמדות ימניות גם אחרי הבחירות.

English Abstract: In the paper we are revisiting one year after XX Knesset Elections (March, 17 2015) and (almost year) since the 34th Government (May, 14, 2015) have sworn in and started it work. Our analysis of Israel leading political parties standing is focused on ruling coalition's parties.

After pre-electoral debates were over, these parties revealed their real priorities and preferences in the Coalition agreements. The latter are the subject of our analysis in the presented paper. We are focused on key positions defended and prioritized by every party and tried to formalize these position along the scale "Left- Right" formally defining the Left as idea of Big Government leading the people to Happiness and Right position is defined formally as Defense of the people from the evil (W. Humboldt definition) - as clearly defined and short list of the threats.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Coalition agreements, Government coalition, Left – Right measure, Parties' preferences

JEL Classification: D72, D73, D78

Suggested Citation

Zatcovetsky, Ilia and Yanovskiy, Konstantin (Moshe), ניתוח הסכמים קואליציוניים לממשלה ה-34
(34th Government of Israel: Coalition Agreements Analysis) (April 4, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2759036 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2759036

Ilia Zatcovetsky

Samuel Neaman Institute for Advanced Studies in Science and Technology ( email )

Technion, Haifa 32000
Israel

Konstantin (Moshe) Yanovskiy (Contact Author)

Shomron Center for Economic Policy Research ( email )

Kley Shir 8
Karney Shomron, 44855

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
34
Abstract Views
511
PlumX Metrics