Η αθεμελίωτη υπόσταση της λιτότητας (The Unsupported Status of Austerity)

18 Pages Posted: 7 Apr 2016

See all articles by Emmanouil Mavrozacharakis

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students

Date Written: April 5, 2014

Abstract

Greek Abstract: Η κρίση χωρίς αμφιβολία καλλιέργησε το έδαφος για την εκκωφαντική καταδίκη των αρνητικών πτυχών της λιτότητας ως πολιτικής που εφαρμόζεται ανελλιπώς και ανεπιτυχώς επί τρία συναπτά έτη στις περιφερειακές χώρες του ευρώ, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Στον πυρήνα της λιτότητας που βρίσκεται η έννοια της εγκράτειας, η οποία εν πολλοίς έχει θρησκευτικές καταβολές και παραπέμπει στον προτεσταντισμό. Η κριτική που μπορεί καθαρά μακροοικονομικά να ασκηθεί στην οικονομική προσέγγιση της εγκράτειας δεν αφορά το κατά βάση ορθολογικό αίτημα της χρηστής και «οικονομικής διαχείρισης των πόρων. Με αυτό το αίτημα θα συμφωνούσε και ο Κεϊνς αλλά και η σύγχρονη αριστερά. Σε μια κρίση όμως η οποία έχει θεμελιώδη φύση, η εγκράτεια δεν είναι μόνο ανεπαρκής από την άποψη της ανάπτυξης της κοινωνίας , αλλά αποτελεί και ρυθμιστικό πολιτικό λάθος με την έννοια ότι οι αποταμιευτές, οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες, όλοι οι φορείς της κοινωνίας, πρέπει να σηκώσουν το κόστος των λαθών που οι τράπεζες και οι επενδυτές έχουν διαπράξει.

English Abstract: The financial crisis undoubtedly cultivated the ground for a resounding condemnation of the negative aspects of austerity as a policy consistently applied unsuccessfully for three years, to regional euro countries, Greece, Portugal and Spain. At the core of austerity is the concept of continence , which largely has religious origins and refers to Protestantism. The criticism can be exercised purely macroeconomic to the economic approach of continence does not affect the essentially rational request of sound and "financial resource management. With this request would agree also Keynes and the modern left. But in an crisis like that we have today which is of fundamental nature, continence is not only inadequate in terms of the development of society, but is also a slider political mistake in the sense that savers, workers, employers, all of society, should to bear the cost of errors that banks and investors have committed.

Note: Downloadable document is in Greek.

Suggested Citation

Mavrozacharakis, Emmanouil, Η αθεμελίωτη υπόσταση της λιτότητας (The Unsupported Status of Austerity) (April 5, 2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2759236 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2759236

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students ( email )

Crete
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
41
Abstract Views
202
PlumX Metrics