Οι Επιπτώσεις της Γερμανικής Ενοποίησης πανω στην εξωτερικη πολιτικη της Ο.Δ.Γ . Ιστορικές συνιστώσες , ενδογενείς και εξωγενείς παραμετροι (The Impact of German Reunification on the Foreign Policy of the German Federal Republic: Historcal Components, Endogenous and Exogenous Parameters )

34 Pages Posted: 10 Apr 2016

See all articles by Emmanouil Mavrozacharakis

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students

Date Written: April 8, 2016

Abstract

Greek Abstract: H ενοποίηση ανατολικής και δυτικής Γερμανίας η οποία συντελέστηκε υπό επίδραση και διάδραση διεθνών και εσωτερικών παραμέτρων και δρώντων και ήταν μόνο εφικτή, λόγω της δεσμευτικής αποδοχής διεθνών και ευρωπαϊκών εταίρων αφενός και λόγω της ανάληψης δεσμεύσεων εκ μέρους της Γερμανίας αφετέρου. Μετά το τέλος του ευρωπαϊκού διχασμού μετά την π΄τωση της Σοβιετικής Ένωσης και την διάλυση του σοσιαλιστικού μπλόκ, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη βρέθηκαν αντιμέτωπα με το ερώτημα τι είδους ισχύ διαθέτουν. Για κανένα άλλο κράτος το ερώτημα αυτό δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο για την Γερμανία. Οι επιφυλάξεις των ευρωπαϊκών εταίρων έναντι της γερμανικής ενοποίησης ανάγκασαν την γερμανική διπλωματία να χειρίζεται υποθέσεις πολύ προσεκτικότερα για να διαλυθούν οι φοβίες .Ταυτόχρονα όμως οι οικονομικές επιπτώσεις της ενοποίησης ανάγκαζαν τους διαπραγματευτικούς ηγέτες της Γερμανίας να παίρνουν όλο και περισσότερο σκληρότερες διαπραγματευτικές θέσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το φαινόμενο αυτό συνδυασμού ήπιας δύναμης και σκληρών διαπραγματευτικών θέσεων ερμηνεύεται ως μεταβολή της γερμανικής στρατηγικής σε επίπεδο Ε Ε η οποία οφείλεται κυρίως στις επιπτώσεις της γερμανικής ενοποίησης.

English Abstract: The Reunification of eastern and western Germany, which took place under influence and interaction of international and internal parameters and actors , was only possible because of a binding acceptance of international and European partners on the one hand and the commitment on the part of Germany on the other. After the end of the European division, with the collapse of Soviet Union and the dissolution of the socialist block, all European countries have been confronted with the question what kind of power they have. For any other State that question was not as difficult as for Germany. The reservations of European partners against German unification forced the German diplomacy to handle cases very carefully, to dissolve the mistrust. Simultaneously fears the economic impact of consolidation forced the negotiating Germany's leaders to get increasingly harder negotiating positions at the European level. This phenomenon is a combination of soft power and hard negotiating positions is interpreted as a change in German strategy at E E-level which is mainly due to the effects of German unification.

Note: Downloadable document is in Greek.

Suggested Citation

Mavrozacharakis, Emmanouil, Οι Επιπτώσεις της Γερμανικής Ενοποίησης πανω στην εξωτερικη πολιτικη της Ο.Δ.Γ . Ιστορικές συνιστώσες , ενδογενείς και εξωγενείς παραμετροι (The Impact of German Reunification on the Foreign Policy of the German Federal Republic: Historcal Components, Endogenous and Exogenous Parameters ) (April 8, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2760781 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2760781

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students ( email )

Crete
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
48
Abstract Views
355
PlumX Metrics