Οι επτά κρίσεις του ΠΑΣΟΚ και η επόμενη μέρα (The Seven Crisis of PASOK and the Next Day)

20 Pages Posted: 14 Apr 2016

See all articles by Emmanouil Mavrozacharakis

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students

Date Written: April 8, 2014

Abstract

Greek Abstract: Tο ΠΑΣΟΚ, είναι εγκλωβισμένο σε επτά κρίσεις: Πρώτον, είναι εγκλωβισμένο σε μια κρίση αφήγησης μεταξύ πολιτικών λιτότητας που επιτάσσει η δημοσιονομική προσαρμογή μέσω των μνημονίων και μεταξύ παραδοσιακής σοσιαλιστικής ιδεολογίας. Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια μόνιμη κρίση κοινωνικής αναφοράς με την έννοια ότι είναι πλέον εντελώς ασαφές ποιες κοινωνικές τάξεις και στρώματα εκπροσωπεί. Τρίτον, μια κρίση ανάλυσης, προσανατολισμού και στρατηγικής με την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να αποσαφηνίσει αυτή την στιγμή ούτε ποια Ευρώπη διεκδικεί, ούτε ποια Ελλάδα. Τέταρτον, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια κρίση γενεαλογική. Τόσο σε επίπεδο κορυφής όσο και σε επίπεδο βάσης η ηλικιακή ανανέωση παραμένει ένα πολυπόθητο ζητούμενο. Πέμπτον, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια κρίση ηγεσίας. Μετά τον θάνατο του χαρισματικού Ανδρέα Παπανδρέου βρίσκεται σε μια μόνιμη κρίση εκπροσώπησης. Έκτο, το ΠΑΣΟΚ πλήττεται από μια κρίση κυβερνητισμού και πολιτικού πολιτισμού. Η συνεχή αναφορά στην εξουσία καλλιέργησε μια νοοτροπία λαγνείας προς την εξουσία και κυβερνητισμού σε όλα τα επίπεδα του κόμματος. Η έβδομη κρίση που ταλανίζει το ΠΑΣΟΚ είναι οργανωτική. Το δίκτυο οργανώσεων του κόμματος έχει κυριολεκτικά διαλυθεί ενώ το οργανωσιακό μοντέλο του είναι εντελώς ασαφές. Οι , οι εφτά κρίσεις του ΠΑΣΟΚ συνθέτουν ένα τοπίο που μόνο ευοίωνες προοπτικές ανασυγκρότησης και αναγέννησης δεν προσφέρει.

English Abstract: PASOK is enclosed in seven crises: First, it is trapped in a narrative crisis between austerity policies dictated by the fiscal adjustment through “Memorandums of Understanding” and between traditional socialist ideology. Secondly, PASOK has a permanent social reference crisis, in the sense that it is totally unclear what social classes and strata it represents. Third, a crisis of analysis, policy and strategy in the sense that PASOK can not clarify concretely what Europe it claims, nor what Greece. Fourthly, PASOK is trapped in an a generational crisis. Both at summit level and grassroots, age renewal remains a coveted challenge. Fifthly, PASOK is affected by an leadership crisis. After the death of the charismatic Andreas Papandreou the party has a permanent representation crisis. Sixth, PASOK suffers from a crisis government fetishism and political culture. The constant reference to power fostered a culture lust for power and government positions at all levels of the party. The seventh crisis in PASOK is organizational. The network of party organizations have literally dissolved and the organizational model is completely unclear. The seven PASOK crises compose a landscape that do not offer reconstruction and regeneration prospects.

Note: Downloadable document is in Greek.

Suggested Citation

Mavrozacharakis, Emmanouil, Οι επτά κρίσεις του ΠΑΣΟΚ και η επόμενη μέρα (The Seven Crisis of PASOK and the Next Day) (April 8, 2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2762076 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2762076

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students ( email )

Crete
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
35
Abstract Views
180
PlumX Metrics