חייל לבן מכה חייל שחור - על המניע הגזעני בדיני העונשין

הלשכה - בטאון לשכת עורכי הדין, הוועד המחוזי ירושלים, גיליון 103, עמ' 40, 2015

4 Pages Posted: 21 Apr 2016

See all articles by Yoram Rabin

Yoram Rabin

College of Management (Israel) - School of Law

Yaniv Vaki

College of Management Law School

Date Written: February 1, 2015

Abstract

המאמר עוסק במניע הגזעני בדיני העונשין של ישראל. נטען בו, כי למרות קיומו, לכאורה, של כלל אי-הרלוונטיות של המניע בשלב שלפני הכרעת הדין, יש למניע רלוונטיות רבה בהתאם לסעיף 144ו לחוק העונשין, שמאפשר ייחוס מניע של גזענות או עוינות כלפי הציבור (כנסיבה מחמירה) לרשימה ארוכה של עבירות פליליות בחוק העונשין, וכן הוא רלוונטי למספר הסדרים אשר בהם נדרשת הוכחה של מניע, חרף העובדה שהביטוי "מניע" אינו קבוע בהם במפורש. עם זאת, בפועל, התייחסות למניע בשלב שלפני הכרעת הדין היא עדיין בבחינת חריג שאינו משקף את הכלל.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Rabin, Yoram and Vaki, Yaniv, חייל לבן מכה חייל שחור - על המניע הגזעני בדיני העונשין (February 1, 2015). הלשכה - בטאון לשכת עורכי הדין, הוועד המחוזי ירושלים, גיליון 103, עמ' 40, 2015, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2768005

Yoram Rabin (Contact Author)

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Yaniv Vaki

College of Management Law School ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
65
Abstract Views
518
Rank
630,702
PlumX Metrics