ההגנה על חייו של העובר במשפט הפלילי

משפט ועסקים יט 1 2015

55 Pages Posted: 28 Apr 2016

See all articles by Yoram Rabin

Yoram Rabin

College of Management (Israel) - School of Law

Yaniv Vaki

College of Management Law School

Date Written: December 1, 2015

Abstract

בשני פסקי דין ישראליים שניתנו לאחרונה – עניין ח'ורי ועניין צ'ינצ'ולקר – התעוררה באופן ראשוני השאלה האם בהתאם לדיני העונשין בישראל ניתן להרשיע אדם בעבירה של גרימת מוות בנסיבות שבהן עובר נפגע בטרם הלידה אך נולד חי ומת לאחר מכן (מצב המכונה במאמר "נפגע, נולד ומת"). שאלה זו התעוררה במספר רב של פסקי דין בארצות שונות ובתקופות שונות, ובאופן מפתיע לא נדונה מעולם בבתי המשפט בישראל. לאחר סקירה היסטורית של השאלה, לרבות סקירת המצב בשיטות משפט שונות, נגרס במאמר כי המצב בשיטת המשפט הישראלית הוא ייחודי ואנומלי: פרט לעבירה של ביצוע הפלה לא חוקית, שאינו רלוונטי למירב המצבים השונים של תקיפה וגרימת מוות, אין בדיני העונשין הישראליים אפשרות להעמיד לדין אדם בגין גרימת מוות לעובר. בגין המתת עובר לא ניתן להעמיד לדין על עבירות ההמתה הרגילות (רצח, הריגה, גרם מוות ברשלנות) וזאת בשל כך שהביטוי "אדם" שבסעיף 308 לחוק העונשין אינו כולל עובר. כמו כן, אין בישראל עבירה עצמאית של המתת עובר ואין גם עבירה מיוחדת של תקיפה של אישה הרה (תקיפה אשר גרמה למותו של העובר). לאור שיקולי מדיניות שונים וכן לאור המשפט ההיסטורי והמשווה, המסקנה העיקרית של המחקר היא, כי האפשרות להרשיע אדם בגרימת מוות לעובר במצב של "נפגע, נולד ומת", הוא עקרון ראוי, לפחות כעקרון מינימום. בנוסף, הכותבים ממליצים למחוקק לתת את דעתו לשאלה זו ולהסדירה בחוק העונשין.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: דיני עונשין, עבירות המתה, האחריות הפלילית להמתת עובר

Suggested Citation

Rabin, Yoram and Vaki, Yaniv, ההגנה על חייו של העובר במשפט הפלילי (December 1, 2015). משפט ועסקים יט 1 2015, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2771331

Yoram Rabin (Contact Author)

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Yaniv Vaki

College of Management Law School ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
61
Abstract Views
610
Rank
650,890
PlumX Metrics