Recursos Governatius. Doctrina De La Direcció General De Dret I D’Entitats Jurídiques (Novembre 2015). (Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities - November 2015)

18 Pages Posted: 2 May 2016

See all articles by Miriam Anderson

Miriam Anderson

University of Barcelona - Faculty of Law

Date Written: April 2016

Abstract

Catalan Abstract: Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 26 de novembre de 2015 (JUS/2904/2015; DOGC núm. 7026, de 21.12.2015) (acceptació d’herència deferida en testament atorgat per persona judicialment incapacitada) i 26 de novembre de 2015 (JUS/2941/2015; DOGC núm. 7026, de 28.12.2015) (escriptura d’elevació a públic d’acords de cessament de la convivència: atribució a una de les parts de l’habitatge familiar, a canvi del pagament d’un preu per la quota que corresponia a la seva exparella).

English Abstract: Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 26 November 2015 (JUS/2904/2015; DOGC n. 7026, de 21.12.2015)(acceptance of an inheritance distributed by means of a will made when the testator had already been declared incapable by a court) and 26 November 2015 (JUS/2941/2015; DOGC n. 7026, de 28.12.2015) (transfer of half of a jointly owned property to the other co-owner within an agreement designed to regulate the effects of cohabitation coming to an end).

Note: Downloadable document is in Catalan.

Keywords: Dret civil català, Registre de la Propietat, recursos governatius, validesa del testament, declaració judicial d’incapacitat (Catalan private law, Land Registry, Land Registry complaints, validity of wills, formal requirements of wills, judicial declaration of incapacity

Suggested Citation

Anderson, Miriam, Recursos Governatius. Doctrina De La Direcció General De Dret I D’Entitats Jurídiques (Novembre 2015). (Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities - November 2015) (April 2016). InDret, Vol. 2, 2016. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2773662

Miriam Anderson (Contact Author)

University of Barcelona - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Diagonal, 684
Barcelona, Barcelona 08034
Spain

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
1,220
PlumX